Největší toky

V srdci České republiky se rozkládá mozaika vodních toků, které dodávají krajině jedinečný charakter a jsou svědky její bohaté historie a kultury. Vltava, považovaná za matku českých řek, proudí malebnou Šumavou a dotýká se srdce Prahy, zatímco Labe, významná dopravní tepna, spojuje českou kotlinu s Německem. Morava, tvořící část historické hranice, připomíná kulturní a politické dějiny Moravy.

Ochrana vody

Kromě těchto dominantních toků se v zemi nachází množství menších řek a potoků, jako jsou Otava, Sázava nebo Berounka, které jsou oblíbeným útočištěm pro milovníky přírody a rekreace. Tyto řeky, hluboce zakořeněné v národním povědomí, nejenže dotvářejí fyzickou krajinu, ale také oživují kulturní a historický kontext země. Jejich ochrana a udržitelnost jsou klíčové pro zachování bohatství a dědictví České republiky pro budoucí generace.

Jak dobře znáte české řeky? Víte, kde která pramení a kam se vlévá?


1. Která řeka je nejdelší v České republice?

 • a) Otava
 • b) Labe
 • c) Vltava


2. V kterém pohoří pramení řeka Labe?

 • a) Šumava
 • b) Krkonoše
 • c) Beskydy


3. Které město je známé tím, že jím protéká řeka Vltava?

 • a) Brno
 • b) Ostrava
 • c) Praha


4. Která řeka tvoří část hranice mezi Českou republikou a Slovenskem?

 • a) Jizera
 • b) Morava
 • c) Berounka


5. Která řeka je známa díky symfonické básni Bedřicha Smetany "Má vlast"?

 • a) Sázava
 • b) Otava
 • c) Vltava


6. Do které řeky se vlévá Vltava?

 • a) Odra
 • b) Labe
 • c) Dyje


7. V jakém městě se setkávají řeky Morava a Dyje?

 • a) Olomouc
 • b) Hodonín
 • c) Znojmo


8. Která z těchto řek nepramení v České republice?

 • a) Labe
 • b) Odra
 • c) Morava


9. Která řeka protéká Českým rájem?

 • a) Jizera
 • b) Otava
 • c) Křemelná


10. Kterým z následujících měst neprotéká řeka Sázava?

 • a) Kutná Hora
 • b) Havlíčkův Brod
 • c) Jičín

Řešení

1. c) Vltava

2. b) Krkonoše

3. c) Praha

4. b) Morava

5. c) Vltava

6. b) Labe

7. b) Hodonín

8. b) Odra

9. a) Jizera

10. c) Jičín

Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: České řeky ti toho moc neříkají. Zkus test ještě jednou, výsledek bude určitě lepší.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Určitě znalosti o českých řekách máš, žádná sláva to ale není.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Skvělé! Ještě si o řekách zjisti pár informací a bude z tebe mistr.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! O řekách víš prakticky všechno. A pravděpodobně nejen o těch českých. Jen tak dál!


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, mapy.cz