Než si povíme něco o konkrétních řekách, je důležité pochopit, co je to řeka. Řeka je přírodní vodní tok, který buď pramení na nějakém místě, nebo vzniká soutokem menších toků. Například řeky Otava a Berounka nemají konkrétní pramen, ale vznikají soutokem jiných menších toků. Řeka končí buď soutokem s jinou řekou, nebo se vlévá přímo do moře. Řeky mají také přítoky, menší potoky nebo říčky, které se k nim připojují. Tyto přítoky se dělí na levostranné nebo pravostranné podle toho, do které strany hlavní řeky se vlévají. Povodí řeky je zeměpisná oblast, která odvádí vodu do dané řeky. Kromě toho mohou být podél toku řeky vybudovány umělé nádrže, jako jsou přehrady nebo rybníky.

Zdroj: Youtube

Vltava: Nejdelší česká řeka

Vltava, známá jako páteř říčního systému České republiky, je nejdelší řekou v zemi. Pramení na Šumavě v nadmořské výšce 1 172 metrů nad mořem. Na svém toku Vltava prochází několika českými městy, mimo jiné Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem a Mělníkem, kde se vlévá do Labe. Vltava a Labe společně tvoří odvodňovací systém, který slouží téměř celé zemi. Její název "Vltava" má kořeny ve staré němčině, kde se jí říkalo "Wilt-ahwa", což znamená "divoká voda".

Labe: Vodní obr

Labe je nejen druhou nejdelší, ale také nejvodnatější řekou v České republice. Pramení v Krkonoších na Labské louce v nadmořské výšce 1 387 metrů nad mořem a protéká Německem, než se vlije do Severního moře. V minulosti mělo Labe zásadní význam pro přepravu dřeva a dalších surovin a tuto roli hraje i v moderní nákladní dopravě. Název "Labe" pochází ze starověkého keltského výrazu a znamená "velká řeka".

Morava: Mezinárodní řeka

Morava je třetí nejdelší řekou v České republice a pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku v Olomouckém kraji. V nadmořské výšce 1 380 metrů nad mořem tvoří později hranici mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem. Města jako Olomouc, Litovel a Hodonín jsou poctěna tokem této řeky.

Řeky hrají v geografii, ekologii a historii České republiky zásadní roli. Tyto majestátní vodní toky nejen utvářely krajinu, ale také ovlivnily lidskou civilizaci, obchod a kulturu. Až se tedy příště ocitnete v blízkosti některé z těchto řek, věnujte chvíli jejímu významu.

Nyní, když jste se vydali na tuto poučnou cestu o českých řekách, jste připraveni vyzkoušet si své znalosti. Za chvíli budete vědět, jak na tom jste.

1. Kterými okresy protéká řeka Chrudimka?

 • a) Chrudim a Chvaletice
 • b) Chrudim a Pardubice
 • c) Chrudim a Přelouč

2. Jaký je správný název řeky známé jako česká Zlatá řeka?

 • a) Sázava
 • b) Jizerka
 • c) Želivka

3. Jaký je místní název pro řeku Skalici v Rožmitále pod Třemšínem?

 • a) Vražovka
 • b) Vlčava
 • c) Kotelka

4. Jak dlouhá je řeka Vltava?

 • a) 390,2 km
 • b) 410,2 km
 • c) 430,2 km

5. Kde má svůj pramen řeka Bělá?

 • a) v Orlických horách
 • b) v Peci pod Sněžkou
 • c) v Hradci Králové

6. U které řeky najdeme vodní nádrž Dalešice?

 • a) Odra
 • b) Svratka
 • c) Jihlava

7. Která řeka pramení v Krkonoších, protéká Německem a končí v Severním moři?

 • a) Jizera
 • b) Ohře
 • c) Labe

8. Kterou řeku v Českých Budějovicích nenajdeme?

 • a) Vltava
 • b) Lužnice
 • c) Malše

9. Jaký je název horní části řeky Želivky?

 • a) Bukovka
 • b) Trnávka
 • c) Hejlovka

10. Která řeka je největším přítokem Klejnárky?

 • a) Křenovka
 • b) Černá struha
 • c) Vrchlice

Správné odpovědi:

 1. b) Řeka Chrudimka protéká okresy Chrudim a Pardubice.
 2. a) Českou Zlatou řeku nazýváme řeku Sázavu.
 3. b) V Rožmitále pod Třemšínem je řeka Skalice známá jako Vlčava.
 4. c) Řeka Vltava měří 430,2 km.
 5. a) Řeka Bělá pramení v Orlických horách.
 6. c) Vodní nádrž Dalešice se nachází na řece Jihlava.
 7. c) Řeka, která pramení v Krkonoších a ústí do Severního moře, je Labe.
 8. b) Řekou, kterou v Českých Budějovicích nenajdeme, je Lužnice.
 9. c) Horní část řeky Želivky se jmenuje Hejlovka.
 10. c) Největším přítokem Klejnárky je řeka Vrchlice.

Hodnocení:

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Ještě to chce trochu procvičit, ale nevzdávej to. Věřím, že příště to bude lepší!

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Máš slušné základy, jen tak dál. Pár otázek ti uteklo, ale je to dobrý začátek!

Pokud jsi správně odpověděl na 6-8 otázek: Paráda! Tvé znalosti o českých řekách jsou nadprůměrné. Pokračuj v tomto trendu.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Wow, jsi opravdový expert na české řeky! Gratuluji k vynikajícímu výsledku.

Doufám, že sis kvíz užil. Pokud chceš, můžeš si ho zopakovat a zlepšit své skóre. Hodně štěstí příště!

Zdroje: cs.wikipedia.org, natur.cuni.cz, zoom.iprima.cz