Základní znalosti

První pomoc je soubor základních lékařských a záchranářských postupů, které může laik poskytnout osobě v akutním zdravotním stavu nebo v situaci ohrožení života, a to ještě před příchodem odborné lékařské pomoci. Může se jednat o reakci na nehodu, zdravotní komplikaci nebo jakoukoli jinou náhlou událost, která vyžaduje rychlou intervenci.

Jedním z klíčových aspektů první pomoci je schopnost rychle a správně posoudit situaci, což může mít v mnoha případech kritický vliv na výsledek. Zatímco první pomoc nemusí vždy zahrnovat složité lékařské postupy, často spočívá v jednoduchých, ale život zachraňujících krocích.

První pomoc by měl umět poskytnou každý

Důležitost první pomoci spočívá v jejím mostu mezi okamžikem nehody a příchodem profesionální zdravotní péče. Správně poskytnutá první pomoc může významně snížit závažnost zranění, zabránit komplikacím a v mnoha případech doslova zachránit život.

Každý by měl mít alespoň základní povědomí o první pomoci. Mnoho organizací po celém světě nabízí kurzy a školení v první pomoci, které mohou být nesmírně užitečné. Vědomosti a dovednosti získané z těchto kurzů nám mohou poskytnout sebevědomí a připravenost čelit mnoha krizovým situacím.

Jak jste na tom se znalostmi o poskytování první pomoci vy? Dokázali byste pomoci zraněnému člověku?


1. Jak zjistíte, že postižený nedýchá?

 • a) Jeho hrudník se nezvedá a při přiložení tváře k jeho ústům není cítit dech.
 • b) Postižený je v bezvědomý a má zavřená ústa.
 • c) Postižený kašle.


2. Pokud narazíte na bezvědomou osobu, co byste měli nejdříve zkontrolovat?

 • a) dech
 • b) pulz
 • c) zlomeniny


3. Kolik stlačení hrudníku byste měli provést před dvěma umělými dýcháními při resuscitaci?

 • a) 15
 • b) 20
 • c) 30


4. Jaký je nejvhodnější způsob, jak léčit menší popáleniny?

 • a) Chladit ledem.
 • b) Chladit studenou vodou.
 • c) Potřít máslem.


5. Jak ošetřit silné krvácení z rány?

 • a) Opláchnout ji alkoholem.
 • b) Aplikovat tlak na ránu.
 • c) Zalepit ránu náplastí.


6. Když někdo prodělá epileptický záchvat, je třeba osobu:

 • a) Držet pevně.
 • b) Vložit jí do úst lžičku.
 • c) Chránit její hlavu a odstranit z dosahu nebezpečné předměty.


7. V jaké poloze byste měli nechat osobu, která omdlela a pak se probrala?

 • a) v sedící poloze
 • b) na boku
 • c) na zádech s nohama nahoru


8. Kdy je vhodné začít s Heimlichovým manévrem u dospělého člověka?

 • a) Když kašle.
 • b) Když mluví.
 • c) Když nemůže dýchat ani mluvit.


9. Co byste měli dělat, pokud někdo má chemickou popáleninu?

 • a) Rychle opláchnout postiženou oblast vodou.
 • b) Potřít postiženou oblast olejem.
 • c) Aplikovat na oblast led.


10. Pokud má někdo podezření na zlomeninu končetiny, co je doporučený postup?

 • a) Dojít k lékaři.
 • b) Zafixovat končetinu a vyhledat lékařskou pomoc.
 • c) Masírovat postiženou oblast.

Řešení

1. a) Jeho hrudník se nezvedá a při přiložení tváře k jeho ústům není cítit dech.

2. a) dech

3. c) 30

4. b) Chladit studenou vodou.

5. b) Aplikovat tlak na ránu.

6. c) Chránit její hlavu a odstranit z dosahu nebezpečné předměty.

7. b) na boku

8. c) Když nemůže dýchat ani mluvit.

9. a) Rychle opláchnout postiženou oblast vodou.

10. b) Zafixovat končetinu a vyhledat lékařskou pomoc.

Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Rozhodně by to chtělo absolvovat nějaké školení o první pomoci. Případně zkus test absolvovat ještě jednou, možná ses jen někde spletl.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: O první pomoci máš základní znalosti. Ty sice stačí, vždy je ale lepší vědět víc. A u první pomoci toto tvrzení platí dvojnásob.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Skvělé! Ještě si pár věcí o první pomoci nastuduj a budeš mistrem.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! O první pomoci víš takřka vše. Kdyby ses dostal do situace, kdy by bylo nutné první pomoc poskytnout, určitě bys neváhal.


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cervenykriz.eu, staci-malo.cz, skoleniprvnipomoci.cz