Za každým příslovím stojí příběh, zkušenost či moudro, které bylo shromážděno generacemi a bylo nám předáno v podobě jednoduchého, ale silného výroku. Ať už nás upozorňují na pasti života, dávají nám rady v obtížných situacích nebo nás prostě pobaví svou vtipností, česká přísloví jsou nenahraditelnou součástí našeho jazykového dědictví.

Hloubka českého myšlení

„Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.“ Přísloví, na první pohled možná zvláštní, může být pro mnohé v určitých situacích velkou útěchou. Člověku, který stojí před velkým rozhodnutím, jež může vyústit v malou výhru, nebo velkou prohru, pomáhá smířit se s málem a zbytečně neriskovat.

Na druhou stranu si ale některá česká přísloví poměrně často odporují. Zatímco výše zmíněný příklad hlásá, že je lepší neriskovat, jiné české přísloví nabádá k opaku. „Kdo neseje, nic nesklízí.” Toto přísloví naopak v podstatě říká, že kdo nic neriskuje, nemůže nic získat.

Dalším typickým příkladem, kdy si dvě přísloví odporují, je „Mlčeti zlato” a „Líná huba, holé neštěstí”.

Velmi užitečným příslovím, na které spousta lidí zapomíná je „Darovanému koni na zuby nekoukej”. Lidé dokáží být velmi nevděční a často jim není nic dost dobré. To by ale rozhodně nemělo platit u dárků, které bychom dle zmíněného přísloví měli vždy ocenit a nikdy se nedívat na jejich hodnotu a kritizovat je.

Vztahy a mezilidské interakce

„Bez práce nejsou koláče.“ Známé přísloví zdůrazňuje hodnotu tvrdé práce a odhodlání. Češi si tradičně cení poctivosti, upřímnosti a dřiny, a to se odráží v mnoha jejich příslovích. V oblasti mezilidských vztahů se často setkáme s příslovími jako „Ryba smrdí od hlavy“, což poukazuje na to, že problémy často začínají nahoře.

Česká přísloví jsou bohatým a fascinujícím zdrojem moudrosti, která byla shromážděna během staletí. Přes svou krátkost mají schopnost vyprávět příběhy, předávat lekce a odhalovat hluboké pravdy o českém charakteru a kultuře. Ať už hledáme radu, inspiraci nebo jednoduše chceme lépe pochopit českou mentalitu, stačí se obrátit k těmto starým, ale stále aktuálním slovům moudrosti.

Jak dobře je ale znáte? Dokážete dokončit 10 známých přísloví, která se běžně používají?


1. Sejde z očí, sejde z...

 • a) mysli.
 • b) duše.
 • c) srdce.


2. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní...

 • a) leze.
 • b) padá.
 • c) kouká.


3. Vrána vráně...

 • a) oči nevyklovne.
 • b) peří neumyje.
 • c) hrob nevykope.


4. Když se štěstí unaví, ...

 • a) kolo smůly se zatočí.
 • b) sedne i na vola.
 • c) za chvíli se zase objeví.


4. Oheň je dobrý sluha, ...

 • a) ale zlý pán.
 • b) ale nepálí.
 • c) ale neslouží dlouho.


5. Co na srdci, to...

 • a) na jazyku
 • b) na vestě
 • c) na dlaní.


6. Co tě nezabije, ...

 • a) to tě unaví.
 • b) to tě uspí.
 • c) to tě posílí.


7. Co zahojí dle přísloví všechny rány?

 • a) odpuštění
 • b) čas
 • c) láska


8. Co můžeš udělat dnes, ...

 • a) neodkládej na zítřek.
 • b) raději udělej zítra.
 • c) udělej hned.


9. Dobré slovo...

 • a) pohladí po duši.
 • b) i železná vrata otvírá.
 • c) nikoho neurazí.


10. Hloupý, kdo dává, hloupější, ...

 • a) kdo nebere.
 • b) kdo nedává nic.
 • c) kdo nemá co dát.


Řešení

1. a) mysli.

2. b) padá.

3. a) oči nevyklovne.

4. a) ale zlý pán.

5. a) na jazyku

6. c) to tě posílí.

7. b) čas

8. a) neodkládej na zítřek.

9. b) i železná vrata otvírá.

10. a) kdo nebere.


Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: V českých příslovích se zrovna dvakrát neorientuješ. Když ale test zkusíš ještě jednou, určitě bude výsledek lepší.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Je velmi pravděpodobné, že jsi mnohá ze zmíněných přísloví zaslechl. V paměti ti ale neutkvěla.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Dobrá práce! Českých přísloví existuje ohromné množství, je ale vidět, že většinu z nich znáš.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! Dobrá práce. Přísloví znáš jako své boty a bezpochyby je velmi často a rád používáš.


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cs.wikiquote.org, presto.cz, umimecesky.cz