Síla slov

Rozsáhlá slovní zásoba člověku nepomáhá jen v komunikaci, ale vede také k lepšímu myšlení, kreativitě a úspěchu v různých odvětvích. Slova jsou víc než pouhá písmena spojená dohromady; jsou základem, na kterém se budují myšlenky. Silná slovní zásoba vám pomůže lépe formulovat myšlenky, psát s větším talentem a vnímat svět z bohatší perspektivy.

Zdroj: Youtube

Porozumění slovní zásobě

Než se ponoříme hlouběji, je nezbytné pochopit, co slovní zásoba skutečně znamená. Jedná se o soubor slov a frází, které existují v určitém jazyce nebo které jednotlivec používá. Slovní zásobu lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

Aktivní: Slova a fráze, které člověk aktivně používá v řeči a psaní.

Pasivní: Výrazy, které jsou srozumitelné, ale nejsou často používány v každodenní komunikaci.

Strategie pro rozšíření slovní zásoby

Slovník

Nikdy nepodceňujte potenciál slovníku. Kdykoli narazíte na neznámý termín, věnujte chvíli hledání jeho významu. Vedení speciálního sešitu pro tato nově objevená slova může být nesmírně přínosné. Někteří dokonce nacházejí radost v pouhém čtení slovníku a objevují slova, se kterými by se v každodenním životě nikdy nesetkali.

Aktivní učení

Snažte se osvojit si alespoň čtyři nová slova týdně. Nezapomeňte však, že pouhá znalost slova nestačí; jeho použití ve větách zajistí, že se stane součástí vaší slovní zásoby.

Osobní čtenářské cíle

Ať už je to jedna kniha týdně, několik stránek denně, nebo dokonce měsíčně, stanovení cílů vás nasměruje k důslednosti. Čtení knih a časopisů rozšiřuje nejen vaši slovní zásobu, ale také vaše znalosti o různých tématech.

Hry

Zábavný způsob, jak rozšířit slovní zásobu! Zapojení do slovních her, jako jsou křížovky, je nejen zábavné, ale také poučné. Tyto hry často hráče seznámí s nesčetnými složitými výrazy, se kterými se jinde nesetkají.

Nyní nastal čas, abyste si otestovali svoje znalosti.

1. Co znamená slovo váda?

 • a) hádka
 • b) zastarale vada
 • c) kaz

2. Co označuje slovo parazol?

 • a) clonu pro fotoaparát
 • b) kotrmelec
 • c) slunečník

3. Koho označujeme na svatbě slovem svat?

 • a) ženich
 • b) otec zetě
 • c) svědek

4. Jakou věc nazýváme portmonka?

 • a) malé zrcátko
 • b) taštičku na líčidla
 • c) koženou peněženku

5. Co znamená slovo kakofonie?

 • a) nelibozvučnost
 • b) hlučnost
 • c) zmatek

6. Co je mantl?

 • a) velká taška
 • b) uniforma
 • c) kabát

7. Co popisuje slovo konventikl?

 • a) tajnou důvěrnou schůzku věřících
 • b) veřejné shromáždění
 • c) správní radu

8. Jaký význam se skrývá pod slovem cizelovat?

 • a) opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím
 • b) okrádat ostatní
 • c) útočit, potloukat se, putovat

9. Co znamená slovo rapír?

 • a) pravítko k sestrojení lichoběžníku
 • b) zvíře s dlouhým nosem
 • c) zbraň na souboj

10. Kdo byl ranhojič?

 • a) lékař
 • b) úředník
 • c) obchodník

Správné odpovědi:

 1. a) Váda je označení pro hádku.
 2. c) Slovo parazol znamená slunečník.
 3. b) Slovem svat je na svatbě označován otec zetě.
 4. c) Portmonka je kožená peněženka.
 5. a) Kakofonie znamená nelibozvučnost.
 6. c) Slovo mantl je kabát.
 7. a) Konventikl je tajná důvěrná schůzka věřících.
 8. a) Cizelovat znamená opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím.
 9. c) Rapír je bodná zbraň (meč).
 10. a) Jako ranhojič byl označován lékař.

Hodnocení:

Pokud jsi správně odpověděl na:

0-3 otázky: Máš co dohánět, ale nevzdávej to! Učení nikdy nekončí.

4-6 otázek: Dobrá práce! Máš základní znalosti, ale stále je kam růst.

7-8 otázek: Skvěle! Máš nadprůměrné znalosti v těchto tématech.

9-10 otázek: Gratuluji! Jsi expert v této oblasti. Pokračuj v dobré práci!

Doufám, že jste si kvíz užili a zjistili, jak si stojíte ve vašich znalostech češtiny. Nezáleží na tom, kolik otázek jste zodpověděli správně, hlavní je touha se učit a rozšiřovat své obzory. Pokud se cítíte inspirováni, neváhejte hledat další zdroje k rozšíření vaší slovní zásoby. Jak řekl Leonardo Da Vinci „Studium bez touhy kazí paměť a neuchovává nic, co přijalo.“ Takže neztrácejte elán a pokračujte v objevování krás jazyka!

Zdroje: vsprace.cz, slovnik-cizich-slov.abz.cz, www.idnes.cz