Národní obrození

Historický kontext té doby byl bohatý na inspiraci z evropských událostí, jako bylo osvícenství, Velká francouzská revoluce, vzrůstající nacionalismus a zájem o národní dědictví. V čele hnutí stáli významní intelektuálové, známí jako tzv. národní buditelé. Mezi nimi byly osobnosti jako Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová a mnozí další.

Hlavním cílem buditelů bylo povznést český jazyk na úroveň jazyka vzdělanců a podpořit národní uvědomění obyvatel českých zemí. Proces národního obrození probíhal paralelně s přechodem od středověkého státního uspořádání k moderní občanské společnosti.

Jazykový zákon

V období středověku a raného novověku se v českých zemích používal český jazyk vedle němčiny, aniž by existoval pojem národního státu. Zásadním momentem byl rok 1615, kdy byl vydán Jazykový zákon, který nařizoval, že noví osadníci musejí své děti učit česky. Ačkoli zákon nikdy nevstoupil v platnost, měl značný vliv na budoucí národní uvědomění.

Následující éra charakterizovaná německou nadvládou a postupnou germanizací, která se v českých zemích rozšířila po bitvě na Bílé hoře, vedla k tomu, že němčina se stala domácím jazykem šlechty a státní správy. Bylo nezbytné bránit český jazyk a prvním bojovníkem byl český jezuita Bohuslav Balbín, který napsal knihu "Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého."

Od druhé poloviny 18. století začali čeští liberálové pracovat na vytvoření národního programu, který později vyústil v politický směr austroslavismu, zastávaný postavami jako Karel Havlíček Borovský a František Palacký. Vedle politiky mělo národní obrození také za cíl zlepšit vzdělání ve společnosti. Divadlo, knihy a noviny hrály významnou roli při šíření znalostí o české kultuře a vzdělání, což posilovalo národní identitu a emancipaci českého národa. Vedle známých osobností hráli klíčovou roli i mnozí neznámí vlastenci a buditelé, kteří se angažovali na venkově.

České národní obrození nejen obnovilo kulturní život, ale také přineslo politické a společenské změny, které položily základy moderního českého státu. Buditelé, umělci a myslitelé měli významný podíl na tom, že český národ nalezl svou identitu, která má trvalý význam i dnes. Jazyk národního obrození byl jedinečným pokladem, jenž si zaslouží pozornost a studium.

Drtivá většina slov, která se zrodila během českého národního obrození, se už dávno nepoužívá. Některé výrazy jste ale už určitě někdy slyšeli. Jak dobře je znáte?


1. Co je to kladkobřinkostroj?

 • a) harfa
 • b) klavír
 • c) housle


2. Nosočistoplena je:

 • a) kapesník
 • b) kapky do nosu
 • c) ubrousek


3. Pro Měsíc se používal výraz:

 • a) nočník
 • b) nočena
 • c) nosíc


4. Kdo to byl spěšnovod?

 • a) úředník
 • b) policista
 • c) pošťák


5. Slovem vyjmecín se označoval:

 • a) invalida
 • b) opilec
 • c) spisovatel


6. Studující člověk kdysi nebyl student, ale:

 • a) študent
 • b) knihovtipník
 • c) vševěda


7. Rokodník bylo označení pro:

 • a) kalendář
 • b) deník
 • c) narozeniny


8. Zpěvořečnost byla:

 • a) nauka o zpěvu
 • b) poezie
 • c) správná výslovnost


9. Talíř byl dříve známý jako:

 • a) podnos
 • b) jezlín
 • c) skokotnosta


10. Ředlnosta byl:

 • a) ředitel
 • b) generál
 • c) prodavač


Řešení:

1. b) klavír

2. a) kapensík

3. b) nočena

4. c) pošťák

5. a) invalida

6. b) knihovtipník

7. a) kalendář

8. b) poezie

9. b) jezlín

10. b) generál


Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Zkus si test ještě jednou a zapátrej v paměti. Určitě jsi některé výrazy slyšel ve škole v hodinách vlastivědy a dějepisu.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Tohle je poměrně dobrý výsledek. I tak je ale prostor pro zlepšení.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Dobrá práce! Slova z dob národního obrození ti nejsou úplně cizí. Jen tak dál.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! O národním obrození toho víš víc než dost. Dějepis je evidentně tvoje parketa.

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: epochaplus.cz, cs.wikipedia.org, olomouc.rozhlas.cz