První zmínky a středověk

Raná historie českých zemí je charakterizována příchodem slovanských kmenů v průběhu 6. a 7. století. Slovanští osadníci zde vytvořili první slovanská sídla, která se později stala základem pro formování českého státu. V 9. století se na českém území začaly rýsovat první obrysy státnosti v podobě Velkomoravské říše. Křesťanství přivezené svatým Cyrilem a Metodějem se zakořenilo a ovlivnilo kulturní a duchovní vývoj regionu. Po zániku Velké Moravy se mocenské centrum přesunulo na území dnešního Česka, kde se za vlády Přemyslovců formovalo České knížectví.

Až 14. století představovalo zlatou éru české historie. Vláda Karla IV. přinesla nebývalý rozkvět, když se Praha stala kulturním a politickým centrem střední Evropy. Avšak náboženské a sociální napětí vygradovalo v 15. století v husitských válkách, během nichž Češi pod vedením Jana Žižky odolali celé katolické Evropě. V 16. století na český trůn usedli Habsburkové, kteří na něm vydrželi až do roku 1804, kdy se na trůn dostala Habsbursko-lotrinská dynastie. 

Čtěte také

Česká republika

Čtěte také

Kvíz: Jak ovládáš zeměpis České republiky? Tohle je těžké. 10 nedá skoro nikdo

Vznik Československa

V průběhu 19. století začalo v českých zemích narůstat národní uvědomění a touha po nezávislosti. Po první světové válce v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika a Tomáš Garrigue Masaryk se stal jejím prezidentem. V průběhu 20. století Československo prošlo turbulentními událostmi včetně okupace nacistickým Německem během druhé světové války a následnou komunistickou vládou po válce.

Rozdělení Československa

V roce 1989 proběhla sametová revoluce, která svrhla komunistický režim a přivedla k moci demokratické síly. V roce 1993 došlo k mírovému rozdělení Československa na samostatnou Českou republiku a Slovensko. V následujících letech Česká republika prošla transformací směrem k tržní ekonomice a demokracii.

Čtěte také

Česká republika vlastnila na dně Tichého oceánu 150 tisíc kilometrů čtverečních

Čtěte také

Česko vlastnilo kus oceánu za miliardy dolarů. V roce 2016 jsme o něj přišli

Současná doba

Od rozdělení Československa se Česká republika stala samostatným státem v srdci Evropy. Vstoupila do Evropské unie a NATO a stala se důležitým hráčem. V posledních letech se Česká republika potýkala s politickými a sociálními výzvami, jako je korupce a migrace.

Jak dobře historii Česka znáte a pamatujete si ještě, kdy přesně se odehrály některé z klíčových momentů?


1. Kdy vznikla Česká republika?

 • a) 25. května 1918
 • b) 1. ledna 1993
 • c) 28. října 1948


2. Který český král byl zabit v bitvě na Moravském poli v roce 1278?

 • a) Václav I. 
 • b) Přemysl Otakar II. 
 • c) Karel IV. 


3. Ve kterém roce přišli na české území Cyril a Metoděj?

 • a) 863
 • b) 756
 • c) 912


4. Kdy nastoupil na trůn král Karel IV.?

 • a) 1347
 • b) 1350
 • c) 1382


5. Po vládě Karla IV. nastoupil na trůn:

 • a) Marie Terezie
 • b) Rudolf I. 
 • c) Václav IV. 


6. Ve kterém roce byla založena Karlova univerzita?

 • a) 1348
 • b) 1330
 • c) 1323


7. Ve kterých letech probíhala první světová válka?

 • a) 1914-1920
 • b) 1914-1918
 • c) 1910-1920


8. V roce 1781 byl vydán patent o zrušení nevolnictví. Kdo jej vydal?

 • a) Josef II.
 • b) Marie Terezie
 • c) Ferdinand II.


9. Jak zemřel český reformátor a kazatel Jan Hus?

 • a) byl upálen
 • b) byl svržen ze skály
 • c) byl oběšen 


10. Kdy se Česká republika stala součástí EU?

 • a) 2005
 • b) 2004
 • c) 2003


Řešení

1. b) 1. ledna 1993

2. b) Přemysl Otakar II.

3. a) 863

4. a) 1347

5. c) Václav IV.

6. a) 1348

7. b) 1914-1918

8. a) Josef II.

9. a) byl upálen

10. b) 2004

Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Česká historie není zrovna tvojí parketou. Zkus si ale kvíz ještě jednou a výsledek bude o poznání lepší. 

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Některá fakta ti v paměti ještě ze školy utkvěla. Moc jich ale není. O historii českých zemí by ses mohl leccos doučit. 

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Dobrá práce! I když to ještě není na jedničku s hvězdičkou, jisté znalosti máš. A to lze jedině ocenit. 

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! Perfektní výkon. Je vidět, že se hodně zajímáš nejen o aktuální dění, ale také o historii. Jen tak dál. 


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, mystero.cz, ceskedukaty.cz