První zmínky a středověk

Raná historie českých zemí je charakterizována příchodem slovanských kmenů v průběhu 6. a 7. století. Slovanští osadníci zde vytvořili první slovanská sídla, která se později stala základem pro formování českého státu. V 9. století se na českém území začaly rýsovat první obrysy státnosti v podobě Velkomoravské říše. Křesťanství přivezené svatým Cyrilem a Metodějem se zakořenilo a ovlivnilo kulturní a duchovní vývoj regionu. Po zániku Velké Moravy se mocenské centrum přesunulo na území dnešního Česka, kde se za vlády Přemyslovců formovalo České knížectví.

Zdroj: Youtube

Až 14. století představovalo zlatou éru české historie. Vláda Karla IV. přinesla nebývalý rozkvět, když se Praha stala kulturním a politickým centrem střední Evropy. Avšak náboženské a sociální napětí vygradovalo v 15. století v husitských válkách, během nichž Češi pod vedením Jana Žižky odolali celé katolické Evropě. V 16. století na český trůn usedli Habsburkové, kteří na něm vydrželi až do roku 1804, kdy se na trůn dostala Habsbursko-lotrinská dynastie.

Vznik Československa

V průběhu 19. století začalo v českých zemích narůstat národní uvědomění a touha po nezávislosti. Po první světové válce v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika a Tomáš Garrigue Masaryk se stal jejím prezidentem. V průběhu 20. století Československo prošlo turbulentními událostmi včetně okupace nacistickým Německem během druhé světové války a následnou komunistickou vládou po válce.

Rozdělení Československa

V roce 1989 proběhla sametová revoluce, která svrhla komunistický režim a přivedla k moci demokratické síly. V roce 1993 došlo k mírovému rozdělení Československa na samostatnou Českou republiku a Slovensko. V následujících letech Česká republika prošla transformací směrem k tržní ekonomice a demokracii.

Současná doba

Od rozdělení Československa se Česká republika stala samostatným státem v srdci Evropy. Vstoupila do Evropské unie a NATO a stala se důležitým hráčem. V posledních letech se Česká republika potýkala s politickými a sociálními výzvami, jako je korupce a migrace.

Jak dobře historii Česka znáte a pamatujete si ještě, kdy přesně se odehrály některé z klíčových momentů?


1. Kdy vznikla Česká republika?

 • a) 25. května 1918
 • b) 1. ledna 1993
 • c) 28. října 1948


2. Který český král byl zabit v bitvě na Moravském poli v roce 1278?

 • a) Václav I.
 • b) Přemysl Otakar II.
 • c) Karel IV.


3. Ve kterém roce přišli na české území Cyril a Metoděj?

 • a) 863
 • b) 756
 • c) 912


4. Kdy nastoupil na trůn král Karel IV.?

 • a) 1347
 • b) 1350
 • c) 1382


5. Po vládě Karla IV. nastoupil na trůn:

 • a) Marie Terezie
 • b) Rudolf I.
 • c) Václav IV.


6. Ve kterém roce byla založena Karlova univerzita?

 • a) 1348
 • b) 1330
 • c) 1323


7. Ve kterých letech probíhala první světová válka?

 • a) 1914-1920
 • b) 1914-1918
 • c) 1910-1920


8. V roce 1781 byl vydán patent o zrušení nevolnictví. Kdo jej vydal?

 • a) Josef II.
 • b) Marie Terezie
 • c) Ferdinand II.


9. Jak zemřel český reformátor a kazatel Jan Hus?

 • a) byl upálen
 • b) byl svržen ze skály
 • c) byl oběšen


10. Kdy se Česká republika stala součástí EU?

 • a) 2005
 • b) 2004
 • c) 2003


Řešení

1. b) 1. ledna 1993

2. b) Přemysl Otakar II.

3. a) 863

4. a) 1347

5. c) Václav IV.

6. a) 1348

7. b) 1914-1918

8. a) Josef II.

9. a) byl upálen

10. b) 2004

Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Česká historie není zrovna tvojí parketou. Zkus si ale kvíz ještě jednou a výsledek bude o poznání lepší.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Některá fakta ti v paměti ještě ze školy utkvěla. Moc jich ale není. O historii českých zemí by ses mohl leccos doučit.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Dobrá práce! I když to ještě není na jedničku s hvězdičkou, jisté znalosti máš. A to lze jedině ocenit.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! Perfektní výkon. Je vidět, že se hodně zajímáš nejen o aktuální dění, ale také o historii. Jen tak dál.


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, mystero.cz, ceskedukaty.cz