Záhada původu

Čeština si „půjčuje” slova z mnoha jazyků a některá z nich se stala tak běžnými, že si málokdo všímá, že nemají český původ. Nejčastějšími zdroji přejatých slov v češtině jsou latina, řečtina a francouzština, které přinesly do našeho jazyka mnoho významných termínů. Slova jako škola, plán a problém jsou dnes pevnou součástí naší slovní zásoby.

Ale v češtině najdeme také slova, která si ponechala svůj původní tvar a nebyla přeložena. Tato slova jsou fascinujícím prvkem jazykové evoluce.

Cizí výrazy

Přejatá slova se často přizpůsobují výslovnosti a pravopisu přijímajícího jazyka. To lze vidět například na anglickém slově „jeans”, které se stalo českým „džíny“, nebo francouzském „fillet” známém v češtině jako "filé."

Přejatá slova jsou dokonalým příkladem, jak se jazyk neustále rozvíjí a odráží společenské a kulturní změny. Znalost těchto slov může otevřít nové perspektivy ve vašem vnímání a vyjadřování a ukázat skutečné bohatství českého jazyka.

Jak ale cizí slova vlastně znáte? Přestože jsou některá z nich běžnou součástí českého jazyka, o jejich významu ví jen hrstka lidí.


1. Co znamená slovo sofistikovaný?

 • a) významný
 • b) náročný
 • c) promyšlený


2. Když je něco pejorativní, říkáme, že je to:

 • a) krásné
 • b) hanlivé
 • c) neúspěšné


3. Co znamená, když je něco efemérní?

 • a) pomíjivé
 • b) náhlé
 • c) nedokonalé


4. Co je to abája?

 • a) záclona
 • b) závěs
 • c) volný vlněný plášť bez rukávů


5. Digrese je:

 • a) mírumilovné chování
 • b) odbočka v ději
 • c) dříve používaný styl psaní


6. Empatie je:

 • a) věrnost
 • b) lék
 • c) umění vcítit se do pocitů druhých


7. Kdo je to flegmatik?

 • a) klidný a mírumilovný člověk
 • b) specializovaný lékař
 • c) filmový kritik


8. Co je to konfese:

 • a) vyznání
 • b) neklid
 • c) štěstí


9. Když je něco spontánní, říkáme, že je to:

 • a) ošklivé
 • b) samovolné
 • c) nakažlivé


10. Co je to interakce?

 • a) vzájemné působení
 • b) lékařský zákrok
 • c) ústupek

Řešení

1. c) promyšlený

2. b) hanlivé

3. a) pomíjivé

4. c) volný vlněný plášť bez rukávů

5. b) odbočka v ději

6. c) umění vcítit se do pocitů druhých

7. a) klidný a mírumilovný člověk

8. a) vyznání

9. b) samovolné

10. a) vzájemné působení


Hodnocení

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Žádný učený z nebe nespadl. Na druhý pokus bude výsledek určitě lepší.

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Některá cizí slova ti něco říkají, jiná ti neříkají nic. Není třeba věšet hlavu. Bez spousty z nich se obejdeš.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Skvělá práce! Cizí slova dobře znáš a mnohá z nich určitě i rád používáš. Je tady ale stále prostor na zlepšení.

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Gratulujeme! Evidentně hodně čteš, díky čemuž máš bohatou slovní zásobu. Jen tak dál.


Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: junior.rozhlas.cz, ptejteseknihovny.cz, pravopisne.cz