Brno, jedno z největších měst České republiky, se pyšní nejen svou bohatou historií a kulturou, ale také jedinečným dialektem nazývaným "brněnský hantec." Tato mluva, často vnímána jako záhadná a vtipná, má kořeny v minulosti a nese s sebou zajímavý příběh, který stojí za tímto tajemným jazykem.

Původ brněnského hantecu

Zdroj: Youtube

Brněnský hantec vznikl v prostředí tzv. brněnské plotny, což byla sociální skupina převážně chudých lidí z dělnických rodin žijících na okraji Brna. V první polovině 20. století byl hantec téměř nesrozumitelný pro ostatní obyvatele města, a tak ho používali především členové této společenské vrstvy.

Plotňáci, jak se členové plotny nazývali, byli často nezaměstnaní nebo pracovali jen příležitostně. Mnozí z nich se dopouštěli různých kriminálních činů včetně podvodů, krádeží a loupeží, některé ženy se dokonce věnovaly prostituci. Komunita byla velmi soudržná a vzájemně se podporovala, zejména v hospodách, kde trávila mnoho času.

Pojem "hantec" je zkomoleninou slova "hantýrka," které poprvé použil Antonín Jaroslav Puchmajer v knize "Hantýrka čili jazyk zlodějů" na počátku 19. století. Hantec byl vytvořen záměrně tak, aby byl nesrozumitelný nezasvěceným jedincům, a tím chránil plotňáky před pronásledováním četnictvem.

Slovní zásoba brněnského hantecu

Slovní zásoba brněnského hantecu je neobyčejně bohatá a čerpá z různých jazyků. Kromě češtiny obsahuje slova z němčiny, hebrejštiny a rómského jazyka. Během první světové války a po ní se do hantecu dostaly také výrazy ze slovenštiny, maďarštiny, polštiny, ruštiny a dokonce i z francouzštiny a italštiny, což byly jazyky z oblastí, kde plotňáci bojovali.

Hantec většinou buď mění původní význam slov, nebo je přetváří, aniž by jejich význam změnil. Jednou z nejbohatších oblastí slovní zásoby hantecu je oblast sexuality, kde existuje mnoho výrazů pro pohlavní orgány, soulož a další sexuální praktiky.

Konec brněnské plotny a pokračování hantecu

Po druhé světové válce zmizela brněnská plotna, a to v důsledku nových politických a sociálních změn. Nicméně hantec nezanikl úplně a jeho slovní zásoba prošla vývojem. Moderní doba přinesla nová slova, která odrážejí současnou společnost, například slova pro metra (krtek) nebo trolejbusy (trajf).

Hantec zůstal živým jazykem až do dnešních dnů, a to díky hercům, hudebníkům a spisovatelům, kteří jej používali a popularizovali. Slavný brněnský komik Franta Kocourek přispěl k popularizaci hantecu svými povídkami a humoristickými texty.

Jak dobře znáš brněnský hantec?

1. Co v brněnském hantecu označuje termín "čurina"?

 • a) Rýma
 • b) Legrace
 • c) Vážná situace

2. Který význam má v brněnském hantecu slovo "hokna"?

 • a) Práce
 • b) Dívka
 • c) Květina

3. Když v Brně slyšíte slovo "zoncna", na co byste měli myslet?

 • a) Záclona
 • b) Slunce
 • c) Slepice

4. Pokud hledáte "rychna" v brněnském hantecu, co by to mělo být?

 • a) Postel
 • b) Práce
 • c) Smrad

5. Co by vám přišlo na mysl, pokud byste slyšeli slovo "šaškec"?

 • a) Koláč
 • b) Frmol
 • c) Blázinec

6. Jaký význam má slovo "koc" v brněnském hantecu?

 • a) Kočka
 • b) Dívka
 • c) Odpadkový koš

7. Co byste si měli představit, když v Brně uslyšíte slovo „oskar“?

 • a) Mrak
 • b) Slunce
 • c) Měsíc

8. Co vám v brněnském hantecu řekne slovo „hadr“?

 • a) Tisícikoruna
 • b) Papír
 • c) Účtenka

9. Jaký je význam slova „cajzl“ v brněnském hantecu?

 • a) Darebák
 • b) Pražák
 • c) Moravák

10. A co byste si měli představit pod slovem „krupica“?

 • a) Sníh
 • b) Léky
 • c) Peníze

Správné odpovědi:

 • 1. b – V brněnském hantecu znamená "čurina" legraci.
 • 2. a – Když v Brně slyšíte "hokna", jedná se o práci.
 • 3. b – "Zoncna" je v hantecu označení pro slunce.
 • 4. c – Pokud hledáte "rychna", jedná se o smrad.
 • 5. c – "Šaškec" se v brněnském hantecu řekne blázinec.
 • 6. b – "Koc" je v hantecu název pro dívku.
 • 7. b – Pokud v Brně uslyšíte "oskar", jedná se o slunce.
 • 8. a – V hantecu je "hadr" označení pro tisícikorunu.
 • 9. c – "Cajzl" znamená v brněnském hantecu Pražák.
 • 10. c – "Krupica" vám v hantecu prozradí, že jde o peníze.

0-3 správné odpovědi: Zřejmě jsi nikdy v Brně nebyl nebo jsi o hantecu slyšel jen okrajově. Určitě to chce návštěvu Brna a poslech místních!

4-6 správných odpovědí: Znáš něco málo o brněnském hantecu. Možná jsi v Brně strávil nějaký čas, ale nejsi expertem. Pokračuj v průzkumu!

7-8 správných odpovědí: Opravdu dobře znáš brněnský hantec! Možná jsi se narodil v Brně nebo jsi tam strávil hodně času. Pokud ne, pak jsi skutečný jazykový talent.

9-10 správných odpovědí: Jsi expert na brněnský hantec! Určitě bys v Brně nepůsobil jako cizinec. Gratuluji!

Hantec je skutečným klenotem české jazykové kultury a Brno se právem pyšní touto unikátní formou hovorové češtiny. Zajímavostí je, jak tento dialekt přežil generace a stále zaujímá své místo v srdcích mnoha Brňanů. Ať už jste v testu dosáhli jakéhokoli skóre, důležité je ocenit a chápat bohatství, které hantec představuje. Přestože brněnská plotna je již minulostí, slova a výrazy hantecu nás stále spojují s tímto fascinujícím kouskem historie. A bez ohledu na to, ze kterého koutu Česka pocházíme, měli bychom si cenit a zachovávat tento unikátní dialekt pro budoucí generace.

Zdroje: jazyky.com, infoz.cz, refresher.cz