Život pod povrchem

Při cestě po čínských městech si nelze nevšimnout kontrastu zářivých měst a skromného života "krysího kmene", městské spodiny. Tito lidé žijí v neobvyklém, poněkud temném světě pod rušnými metropolemi, který je ostrým protikladem zářivých čínských velkoměst.

Příběh dvou měst, nebo spíše města ve městě, se odehrává v rozlehlých metropolích, jako je Peking, kde vysoké životní náklady nutí mnohé hledat útočiště v labyrintu městského podzemí. Tito městští obyvatelé, z nichž mnozí jsou přistěhovalci z venkovských oblastí, jsou známí jako "krysí kmen" či "krysí národ" a v podzemních obydlích si vydělávají na živobytí. Některým stačí půvab městského života s jeho třpytivým příslibem příležitostí k tomu, aby přijali život ve spoře osvětlených chodbách pod dlažbou města.

Zdroj: Youtube

Podzemní obyvatelé

Život v podzemí je světem paradoxů. Malé, klaustrofobické obytné prostory, které mnozí z "krysího kmene" nazývají svým domovem, jsou na hony vzdálené rozlehlým luxusním bytům, které se tyčí nad zemí. Tyto "domovy", které často sdílí několik lidí, se rozkládají na pouhých 7 až 9 metrech čtverečních a postrádají přirozené světlo, přesto jsou překvapivě svatyněmi samoty. Jak vysvětluje jedna z obyvatelek, Wilma: "Každý tu žije svým způsobem... je to jakási ochrana."

Od bunkrů k bydlení

Fenomén "krysího kmene" lze vystopovat až do 60. let 20. století, kdy Čína pod Maovým vedením vybudovala v prostředí geopolitického napětí rozsáhlou síť podzemních úkrytů. Ačkoli byly tyto kryty původně určeny k ochraně před potenciálními útoky, změnily se v cenově dostupné bydlení pro venkovské migranty, kteří se sem přistěhovali během ekonomické reformy v 70. letech.

Dnes se tyto podzemní prostory, které původně sloužily jako dočasné řešení, staly trvalým bydlištěm pro statisíce lidí, což svědčí o neúprosné urbanizaci a nadměrném rozvoji. Existence těchto podzemních domů, které jsou nelegální, ale přesto zatím tolerované, podtrhuje společenské a ekonomické rozdíly v moderní Číně.

Kam zmizí "krysí kmen"

Vše ale může být brzy jinak. Vláda totiž začala mnohé z těchto podzemních obydlí vyklízet a chystá se na změnu. Otázkou zůstává: Kam tito lidé půjdou? Najdou své místo v oslnivém městě, které pomáhali budovat? Nebo budou vytlačeni ještě více na okraj společnosti?

Příběh čínského krysího kmene je víc než jen městskou legendou; odráží rychle se vyvíjející společnost, která se potýká s ekonomickými rozdíly. Jak Čína pokračuje ve svém pochodu k pokroku a prosperitě, je třeba překlenout propast mezi zářivými mrakodrapy a skromnými příbytky pod nimi a zajistit, aby každý občan bez ohledu na své sociální postavení mohl skutečně pocítit teplo ekonomické prosperity země.

Zdroje: creativetimereports.org, idnes.cz, edition.cnn.com