Záhadný původ a trest za zabití krysy

Podle legendy se krysy v chrámu objevily díky Karni Mata, hinduistické světici a reinkarnaci bohyně Durgé. Podle příběhu se její syn utopil v jezeře, ale Karni Mata ho přivítala zpět k životu s tím, že všichni členové jejího klanu se budou rodit jako krysy. Proto jsou tito hlodavci v Krysím chrámu považováni za posvátná zvířata. 

Krysí chrám je vnímán jako svaté místo, krysy jsou zde chráněny a dostává se jim velké péče. Je přísně zakázáno je zabíjet. Podle hinduistické víry je zabití krysy považováno za vážný hřích, který si vyžaduje trest. Kdo by zabil krysu v chrámu, musel by jako trest nahradit její život soškou krysy zhotovenou z drahého kovu.

Bílé krysy a zlatá soška 

V Krysím chrámu jsou k vidění různé druhy krys, ale zvláštní pozornost přitahují bílé krysy. Ty jsou považovány za zvláště posvátné a vzácné. Bílá barva je symbolem čistoty a božské přítomnosti. Lidé zde věří, že pokud spatří bílou krysu, přinese jim to štěstí a osvobození od hříchů.

Další zajímavostí je zlatá soška krysy, která je umístěna ve svatyni. Tato soška symbolizuje bohyni Karni Matu a je předmětem uctívání. Pohled na tuto sošku přináší ochranu, blahobyt a plodnost.

Krysí chrám je oázou míru a zbožnosti. Mnoho lidí sem přichází s modlitbou a prosbou o pomoc v různých životních situacích. Věří, že Karni Mata a její krysy mají moc naplnit jejich přání a odpustit jim jejich hříchy.

Tradice v Krysím chrámu zahrnuje také obřady a rituály. Místní obyvatelé se pravidelně účastní bohoslužeb, přinášejí obětiny a krysy krmí speciálními potravinami, jako je sladká rýže a kokosové ořechy. Tyto obřady jsou prováděny velmi pečlivě a s oddaností, což přispívá k posílení duchovního významu místa.

Čtěte také

Propichování nosu bylo opatřením proti únosu žen

Čtěte také

Indická vláda zakázala tradiční mrzačení obličejů žen kmene Apatani

Čtěte také

Krišnova máselná koule

Čtěte také

Krišnova máslová koule: 250tunový balvan ve svahu popírá fyzikální zákony

Krysí chrám v Deshnoku je fascinujícím svědectvím hinduistické duchovnosti a jejích neobvyklých tradic. Víra v posvátnost krys, legendy o Karni Mate a trest za zabití krysy tvoří jedinečnou atmosféru tohoto místa. Návštěva Krysího chrámu je zážitkem, který otevírá dveře do světa hinduistické víry a kultury. Pokud se ocitnete v Rádžasthánu, nezapomeňte navštívit tento tajemný chrám a otevřete se jeho zvláštnímu kouzlu a tradicím. Ponořte se do světa Karni Maty a jejích posvátných krys a objevte hlubší význam hinduistické spirituality a víry.

Zdroje: www.odditycentral.comen.wikipedia.orgwww.atlasobscura.com