Záhadný původ a trest za zabití krysy

Podle legendy se krysy v chrámu objevily díky Karni Mata, hinduistické světici a reinkarnaci bohyně Durgé. Podle příběhu se její syn utopil v jezeře, ale Karni Mata ho přivítala zpět k životu s tím, že všichni členové jejího klanu se budou rodit jako krysy. Proto jsou tito hlodavci v Krysím chrámu považováni za posvátná zvířata.

Krysí chrám je vnímán jako svaté místo, krysy jsou zde chráněny a dostává se jim velké péče. Je přísně zakázáno je zabíjet. Podle hinduistické víry je zabití krysy považováno za vážný hřích, který si vyžaduje trest. Kdo by zabil krysu v chrámu, musel by jako trest nahradit její život soškou krysy zhotovenou z drahého kovu.

Bílé krysy a zlatá soška

V Krysím chrámu jsou k vidění různé druhy krys, ale zvláštní pozornost přitahují bílé krysy. Ty jsou považovány za zvláště posvátné a vzácné. Bílá barva je symbolem čistoty a božské přítomnosti. Lidé zde věří, že pokud spatří bílou krysu, přinese jim to štěstí a osvobození od hříchů.

Další zajímavostí je zlatá soška krysy, která je umístěna ve svatyni. Tato soška symbolizuje bohyni Karni Matu a je předmětem uctívání. Pohled na tuto sošku přináší ochranu, blahobyt a plodnost.

Zdroj: Youtube

Krysí chrám je oázou míru a zbožnosti. Mnoho lidí sem přichází s modlitbou a prosbou o pomoc v různých životních situacích. Věří, že Karni Mata a její krysy mají moc naplnit jejich přání a odpustit jim jejich hříchy.

Tradice v Krysím chrámu zahrnuje také obřady a rituály. Místní obyvatelé se pravidelně účastní bohoslužeb, přinášejí obětiny a krysy krmí speciálními potravinami, jako je sladká rýže a kokosové ořechy. Tyto obřady jsou prováděny velmi pečlivě a s oddaností, což přispívá k posílení duchovního významu místa.

Související články

Krysí chrám v Deshnoku je fascinujícím svědectvím hinduistické duchovnosti a jejích neobvyklých tradic. Víra v posvátnost krys, legendy o Karni Mate a trest za zabití krysy tvoří jedinečnou atmosféru tohoto místa. Návštěva Krysího chrámu je zážitkem, který otevírá dveře do světa hinduistické víry a kultury. Pokud se ocitnete v Rádžasthánu, nezapomeňte navštívit tento tajemný chrám a otevřete se jeho zvláštnímu kouzlu a tradicím. Ponořte se do světa Karni Maty a jejích posvátných krys a objevte hlubší význam hinduistické spirituality a víry.

Zdroje: www.odditycentral.com, en.wikipedia.org, www.atlasobscura.com