Začátkem 20. století byly v Antarktidě objeveny vodopády, které se odlišovaly od okolní krajiny svým neobvyklým rudým zbarvením. Toto přirozené umělecké dílo představovalo pro vědce záhadu, kterou logicky toužili odhalit. Původně se předpokládalo, že jsou za rudou barvu vody zodpovědné řasy, ale nepodařilo se nalézt dostatek důkazů, které by tuto teorii potvrdily.

Mikroorganismy, sůl a železo

Krvavé vodopády nalezneme na ledovci Taylor v suchém údolí McMurdo a tvoří je voda, odtékající z podledovcového jezera. To je domovem starobylých mikroorganismů, které žijí v bezmála absolutní izolaci od okolního světa bez kontaktu se světlem a kyslíkem. Jezero je zároveň velmi slané a bylo prokázáno, že obsahuje velkou koncentraci železa, které při kontaktu s kyslíkem dodává vodopádům jejich unikátní zbarvení. Proces oxidace železa vytváří krvavě červenou barvu, jako u rezavějícího kovu. Záhada je tedy vyřešena! Alespoň částečně...

Hodně pomalá voda

Další zajímavostí tohoto místa je fakt, na který narazili vědci při podrobnějším průzkumu Krvavých vodopádů. Slaná voda, která na konci své cesty na zemský povrch vytváří nádherné a unikátní vodopády, putuje z podledovcových jezer velmi, skutečně velmi pomalu – odborníci předpokládají, že by mohlo jít o cestu dlouhou až půl druhého milionu let.

Slaná voda nezamrzá

V nedávném výzkumu bylo také zjištěno, že slaná voda pochází z moře a v průběhu času bylo její složení ovlivněno okolními horninami. Dříve se věřilo, že ledovec Taylor je zmrzlý od vrcholu až ke dnu, ale moderní měřicí techniky odhalily obrovské množství “přesolené tekutiny” pod ledovcem. Ta vzhledem ke svým vlastnostem zůstává v kapalném stavu i při extrémně nízkých teplotách. Tuhle vlastnost slané vody známe ostatně všichni a prakticky ji využíváme, když v zimě solíme chodníky, aby na nich voda nemrzla.

Zdroj: Youtube

Život pod ledem: ano nebo ne?

Výzkumníci provedli přímý odběr vzorků slané vody pomocí autonomní výzkumné sondy, která pronikala ledem a na své cestě do jeho hlubiny sbírala vzorky. Jejich analýza pak odhalila aktivní mikrobiologické procesy uvnitř Taylorova ledovce, což může naznačovat také existenci života v této extrémní oblasti. Dalším výsledkem studie je rozdíl v chemickém složení slané vody ve srovnání s moderní mořskou vodou.

Vědci věří, že poznatky, získané prostřednictvím výzkumu Krvavých vodopádů, mají širší význam nejen pro pochopení podledovcových prostředí na Zemi, ale také pro možnost existence života na jiných místech naší sluneční soustavy, jako například na Titanu, Enceladusu, Europě, Plutu nebo na Marsu.
Záhada Krvavých vodopádů v Antarktidě se konečně začíná zdát pochopitelnější. Tento unikátní jev odkrývá neuvěřitelnou pestrost a odolnost života na Zemi a s velkou pravděpodobností i mimo ni.

Zdroje: rozhlas, junior.rozhlas, agupubs.onlinelibrary.wiley, wikipedia