Pátrání po Krokově odkazu

Pátrání po historických sídlech pravděpodobně mýtických postav zaujalo celé generace badatelů a nadšenců. Vojvoda Krok, který údajně žil kolem 7. století, je ústřední postavou pátrání. Proslulý kronikář Kosmas spojil Krokovo jméno s hradem zarostlým stromy v lese nedaleko obce Ztibečná. Lokalita, často spojovaná s dnešní obcí Zbečno na řece Berounce, byla kdysi ve 12. století dvorem pražských Přemyslovců. Mohly by být zbytky hradiště u Zbečna, považované za Krokovo sídlo, ve skutečnosti keltským oppidem?

Zdroj: Youtube

Odhalení Krokova skutečného původu

Nález pokladu keltských mincí v roce 1771 u Podmokel na Berounsku naznačuje možný keltský původ Kroka. Nešťastné roztavení mincí místním pánem nám zanechává více otázek než odpovědí, nicméně britský archeolog Barry Cunliffe naznačuje, že mince nesly jména keltských vládců, mezi nimiž byl pravděpodobně i jistý Kroko. Mohl být Krok spíše Kelt než Slovan nebo Germán?

Rituální vražda a dědictví

Kosmova nenápadná zmínka o smrti vévody Kroka odhaluje další zajímavý aspekt záhady. Libuše, Krokova dcera, se ujala vlády nikoli po přirozené smrti, ale podle scénáře "usmrcení". Formulace, zbavená jakýchkoli konotací s vraždou či tragédií, odpovídá keltským tradicím, kdy byli starší vůdci rituálně zabíjeni, aby přivítali nové vedení. Tato praxe ostře kontrastuje se slovanskými a germánskými zvyky, což naznačuje keltský původ Kroka.

Slovanská jména, keltský otec?

Jména Krokových dcer – Kazi, Teta a Libuše – jsou nepochybně slovanská. Nesrovnalost vedla ke spekulacím, že postavy, romanticky spojované s Keltem Krokem, ve skutečnosti nebyly jeho dcerami. Předpokládá se, že Kosmas se inspiroval hradišti Libušín a Tetín, založenými dvě století po údajné Libušině vládě.

Kronika plná hádanek a vděčnosti

Přestože nám kronikáři, zejména Kosmas, zanechali v souvislosti s knížetem Krokem a jeho dcerami labyrint záhad, jejich úsilí o zdokumentování příběhů je neocenitelné. Vyprávění, v nichž se mísí mýtus a historie, poskytují poutavý pohled na rané základy slovanské vlády a vyzývají nás, abychom v naší poutavé minulosti rozluštili fakta od fikce.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, epochaplus.cz, dvojka.rozhlas.cz