Krishna Butter Ball je obrovský balvan o průměru kolem šesti metrů při výšce pěti metrů a odhadované hmotnosti dvou set padesáti tun. Na tom by nebylo nic zvláštního, takových přírodních útvarů najdeme na každém místě planety nespočet. Zajímavé a nepochopitelné je ale jeho umístění na poměrně příkrém svahu.

Svět zastavený v čase

Celá scenérie vypadá, jako by tady neplatila žádná přírodní pravidla a kus skály, valící se dolů do údolí, se zkrátka zastavil v čase. Zdá se, že se musí zase každou vteřinou dát do pohybu a dokonat dílo zkázy, které by jeho dopad na město Mahabalipuram na úpatí kopce, jistě způsobil. Jenomže již po staletí se nic takového neděje a Krišnova hrouda másla stojí vytrvale na své maličké základně, aniž by bylo možné s ní pohnout.

Nepohnuli s ním ani sloni

Lidé se v minulosti – právě v obavách, co se stane, až se dá balvan samovolně do pohybu – snažili o jeho řízené odstranění. A protože jsme v Indii, měli se o to postarat sloni. Ani sedm těchto impozantních zvířat ale nedokázalo skálou pohnout. Nepodařilo se to ani vyspělejší technice, ani za použití přece jen sofistikovanějších metod. Mezitím se odborníci snaží tento podivný úkaz vysvětlit, ale zatím bez valného úspěchu. Stále tak zůstává ve hře teorie o božském původu tohoto útvaru.

Krišna nebo mimozemšťané?

Podle místních právě Krišna miloval máslo, které mamince kradl ze speciální nádoby. Právě tu zdejším lidem tolik diskutovaný kámen připomíná. Snad jej tady někdo upustil, možná ho sem nainstaloval v jisté nadsázce, abychom měli o čem přemýšlet. Je to snad připomínka pomíjivosti našich životů, které mohou být každým okamžikem zničeny? Další, poněkud modernější variantou vysvětlení přítomnosti Krishna Butter Ball nad Mahabalipuramem jsou mimozemské civilizace a jejich snad zlomyslnost, snad touha ukázat, co všechno jsou jejich zástupci schopni zařídit.

Zdroj: Youtube

Vědci stále nevědí...

Vědci se samozřejmě kloní k přirozenějšímu způsobu vzniku této pozoruhodnosti. Problémem je, že doposud nedokázali zcela bez pochyb vysvětlit, jak by k tomu mělo dojít. Navíc je balvan na jedné straně doslova odříznutý od něčeho, čeho patrně býval v minulosti součástí. Je tedy nepravděpodobné, že by se to stalo jen působením přírodních vlivů.

Ať už Krishna Butter Ball vznikl a na svoje místo se dostal jakkoliv, má nyní Mahabalipuram vítanou turistickou atrakci. Jen málo cestujících, kteří projíždějí nebo pobývají právě v tomto kraji, vynechá možnost podívat se právě na tuhle přírodní zajímavost.

Zdroje: medium, jagranjosh, wikipedia