Královská obora

Rozlehlé území, které je dnes známé jako park Stromovka, bylo původně královskou oborou, což naznačuje jeho královské kořeny. Obora založená již v roce 1266 byla loveckým revírem Přemysla Otakara II. Krajina se v průběhu staletí vyvíjela a rozrůstala, v současnosti má úctyhodnou rozlohu 95 hektarů.

Zdroj: Youtube

Rudolf II. a jeho vliv na Stromovku

Historie parku je spletitá. Na počátku jeho vzniku byl postaven letní palác, který byl později v husitské éře zbořen. Rezervace se dočkala obnovy a rozšíření za několika panovníků, z nichž nejvýznamnější byla za Rudolfa II. Právě on zavedl mohutnou vodní nádrž, Velký rybník, který byl napájen inovativním systémem tunelů známým jako Rudolfova štola, odvádějícím vodu ze vzdálené Vltavy.

Hrabě Kinský a obnova parku

Osmnácté století však již tak laskavé nebylo. Na jeho nedotčeném stavu se podepsalo několik vojenských táborů. Díky úsilí hraběte Kinského a dalších však Stromovka opět vyšla ze zkoušek omlazená. V 19. století se z královské rezervace stal veřejný park a název "Stromovka" pravděpodobně vznikl z termínu "Baumgarten", který poukazoval na její štěpnickou činnost v této době.

Stromovka v moderní době

V posledních desetiletích prošel park významnými proměnami. Bylo vyvinuto úsilí o omlazení jeho starých i nových vodních ploch. Nedávné doplnění parku o dva rybníky oživilo jeho vodní ekosystém, zatímco renovované chodníky a cesty usnadňují návštěvníkům orientaci v jeho rozlehlosti.

Stezkou za poznáním

K jeho půvabu přispívá i stezka "Stromovkou za poznáním", která je půvabným spojením vzdělávání a zábavy. Stezka, která zahrnuje 10 stanovišť, je víc než jen procházka parkem. Je to cesta za bohatou historií, rozmanitou flórou a faunou a nesčetnými příběhy, které Stromovka zažila.

Nelze neobdivovat ani moderní prvky, jako je tunel Blanka Pražského městského okruhu, který vede pod parkem a je dokladem urbanistického plánování města. A pro ty, kteří touží po staromódním grilování, park nabízí vyhrazená místa, kde mohou rozpálit gril a vychutnat jídlo uprostřed přírody.

Stromovka: Více než jen park

Park Stromovka není jen zelenou plochou v Praze. Je to důkaz bohaté historie města, jeho odolnosti a odhodlání zachovat přírodní krásy. Zatímco jeho královské lovecké časy jsou možná již minulostí, dnes nabízí jiný druh lovu – hledání poznání, odpočinku a hlubokého spojení s přírodou. Až se tedy příště ocitnete v Praze, vydejte se i do Stromovky a objevte tento zelený klenot.

Zdroje: praha-priroda.cz, cs.wikipedia.org, rexter.cz