Chrabří bojovníci přicházejí do stepí

V ukrajinském jazyce slovo kozák znamená svobodný člověk. Z obrázků je známe jako jezdce na koních s dlouhými kníry, huňatými čepicemi, na sobě široké kalhoty a šavli v ruce. V uvedeném videu se říká, že byli protějšky hrdinů i ničemů amerického divokého západu – drsní, silní, odhodlaní neustále bojovat za svobodu. Ano, byli to odrodilci, kteří nenašli ve společnosti své místo a odmítli se podrobit. Odešli proto do stepí. Ale odkud? Existují verze, že to byli původně kněží mágů, kteří uprchli, když velkoruský kníže Vladimír I. (960-1015) přešel ze slovanského pohanství ke křesťanství. Nevycházejí však z historických ani archeologických podkladů. Daleko věrohodnější jsou ty, o nichž se zachovaly dobové zprávy. Prameny z 15. století zmiňují Ukrajince, kteří tam odešli za živobytím a provozovat svá řemesla. Připouští se, že to mohli být původně příslušníci nižší šlechty, kteří uprchli ze svých zemí, ve stepích se pak sdružili v bojové jednotky. Historické prameny také zmiňují 16. století, kdy vzniklo v Záporožské Seči na území dnešní Ukrajiny Záporožské vojsko složené z obyvatel různých vrstev. Z nich se pak stali ti slavní Kozáci – svobodní válečníci, postrach Tatarů a Turků ve stepích i u Černého moře, bojovníci proti náboženskému útlaku polských velmožů.

Zdroj: Youtube

Měli však Kozáci i magické schopnosti, jak se traduje?

V lidovém podání byli tito udatní válečníci nejen obdařeni bojovým uměním, ale i magickými schopnostmi. Dokázali kouzly léčit zranění, rozuměli bylinkám, ovládali hypnózu, uměli vyléčit i duši. To zcela jistě nejsou jen lidové povídačky. Mezi Kozáky byli lidé různých znalostí i dovedností, takže museli mít své věštce, bylinkářky, zaříkávače, kouzelníky i léčitele. Ti „magické“ schopnosti zcela jistě měli. Dá se i uvěřit, že Kozáci věděli, kde najít skryté poklady. Avšak to, že se uhýbali kulkám, dokonce je i chytali, že dokázali měnit počasí, rozhodně věrohodně nezní. A jejich schopnost přenášet se přes step a překonávat řeky na kobercích už zcela jistě patří legendám.

Váleční čarodějové nežijí jen v legendách

Ukrajinský folklór má své hrdiny, o kterých se dodnes vypráví. Jedním z nejznámějších ukrajinských kozáckých hrdinů je Mamaj, který je zobrazován na dochovaných lidových malbách od konce 17. století až do současnosti. Je zobrazován, jak hraje na kobzu, starobylý hudební nástroj, který je symbolem ukrajinské duše. Často sedí na koni, který představuje svobodu a věrnost. V pozadí obrazů bývá dub, ten je symbolem síly lidu. Kozáci všeobecně patří do historie, v té ukrajinské pak zaujímají významné místo. V dějinách svého národa sehráli velmi důležitou roli. Zcela jinou, než Kozáci ruští. Kozácká tradice na Ukrajině přetrvává dodnes. Bývalí stateční bojovníci ze stepí v duši Ukrajiny nezemřeli.

Zdroje: www.encyclopediaofukraine.com, oko.yin.cz, www.youtube.com