K objevu došlo úplnou náhodou

Zá účelem zřízení banánové plantáže došlo na Kostarice v jihozápadní části země ve 30. letech minulého století ke kácení a vypalování deštného pralesa. Lesní dělníci, kteří měli tuto práci na starost mýtili velké plochy, a v ústí jedné z řek se jim podařilo odhalit velké kulaté kameny dokonalého tvaru. Jejich složení vůbec neodpovídalo okolnímu podloží, jednalo se o dokonale opracované, zhruba 2,5 metru velké koule.

„Záhy se ukázalo, že jde o produkty lidské činnosti. Na nalezištích byly koule uspořádané do pravidelných útvarů, většinou trojúhelníků nebo kruhů. Už to naznačovalo, že původ koulí měl co do činění s člověkem. Archeologickým výzkumem se přišlo na to, že objekty zřejmě v době 500 až 1500 před n. l. vytvořili předkolumbovští Indiáni,“ tvrdí v Meteoru prof. Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zajímavé spekulace, jak koule vznikly

Význam a způsob vzniku koulí zůstávají předmětem studií a do současnosti jsou nezodpověděnou otázkou. Koule k sobě přitahují spekulace, záhadology i šarlatány, takže se lze dočíst např. o jejich spojení se Stonehenge či sochami z Velikonočního ostrova, někdy dokonce i s mimozemšťany. Existuje opravdu mnoho teorií o jejich vzniku a účelu. Není se tak čemu divit, že si někteří lidé dokonce myslí, že byly kamenné koule vyrobeny nějakou neznámou, již zaniklou, kulturou a jsou i tací, co věří, že tato kultura mohla být dokonce Atlantida! Prý tu měli Atlantiďané útočiště poté, kdy se jejich vlastní obydlí ponořilo do vln oceánu.

Počet kamenů v Kostarice není znám

Díky vrstvě sedimentu, ve kterém byly koule nalezeny, byly ušetřeny poškození, krádeži či rabování, které postihly většinu kostarických archeologických nalezišť. V roce 2014 byly lokality s nalezišti kamenných koulí zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o čtyři naleziště o souhrnné rozloze 25 ha. Nejmenší z koulí jsou o velikosti jablka a ty největší naopak dosahují v průměru 2,5 metru a váží až 20 tun! Většina je tvořena granodioritem, gabrem nebo vápencem. Zatímco v roce 1957 jich bylo zapsáno přesně 187, tak tamní úřady před pár lety potvrdily, že jich může být více jak 800. Je ale možné, že se jich nakonec v nepropustné džungli nachází ještě mnohem více.

Ukrývá se uvnitř koulí poklad?

Mnohé kameny rozbili místní obyvatelé kvůli pověsti, že se uvnitř ukrývá poklad. Žádný ale nikdy nenašli! Koule, které zůstaly, byly odvezeny z místa jejich nálezu a nyní slouží jako okrasa zahrad obyvatel Kostariky. Řada z nich stojí před vládními budovami či muzei.

Koule se našli také na Slovensku!

„Fenomén kostarických koulí vyvolal horečku, mnoho lidí začalo bádat, jestli něco podobného není i jinde,“ uvádí prof. Přichystal. A skutečně je! Kamenné kulovité tvary si můžete snadno prohlédnout u našich slovenských sousedů. Konkrétně v obci Megoňka, která se nachází v jablunkovském průsmyku, jen kousek od českých hranic. V opuštěném lomu ze stěny vystupují poloviny nádherných skoro dvoumetrových koulí. Není divu, že je místo oblíbeným turistickým cílem a je atrakcí i pro celé širé okolí. A ani tady není přesný způsob vzniku koulí stále znám! Současně s vědeckými snahami o rozluštění se i na Slovensku, stejně jako v Kostarice, rojí nejrůznější teorie o mimozemském původu, zvláštních energiích a tak podobně.

ZDROJE:

https://www.scienceworld.cz/clovek/zahadne-kamenne-koule

https://magazin.travelportal.cz/2016/04/27/tajemne-koule

https://vyslapy.cz/kamenne-koule-kostarika

https://dvojka.rozhlas.cz/jak-vznikly-zahadne-kamenne-koule