Od sklářské osady k poutnímu místu

Historie Neratova sahá až do konce 15. století, kdy byla tato osada založena jako domov sklářů. Už tehdy se začala psát první kapitola o zázračném prameni, jehož voda měla uzdravující účinky. Nicméně největší slávy se osada dočkala až v druhé polovině 17. století, kdy se Neratov stal významným poutním místem. Tento vzestup se datuje k prameni u kostela a k sošce Panny Marie, která byla vyřezána ze dřeva podle snu rokytnického faráře.

Zdroj: Youtube

Voda, jež hladí duši i tělo

Legenda se rychle šířila a s ní i pověsti o zázračných uzdraveních, která se udála na tomto kouzelném místě. Místní pramen se spolu s modlitbami k Panně Marii staly prostředkem, jímž byly údajně uzdravovány stovky poutníků každý rok. Zrak se vrátil těm, kteří o něj přišli, klouby a páteř se uzdravily, a někteří lidé se opět postavili na vlastní nohy.

Nádherný svatostánek v srdci Orlických hor

V roce 1723 bylo rozhodnuto, že původní kostel už nedostačuje narůstajícímu počtu poutníků. Vznikl tak nádherný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, který dodnes dominuje vesnici. Základní kámen byl položen 14. srpna 1723 a vysvěcení se konalo 24. srpna 1733. Stavba, pravděpodobně dílo Giovanni Battisty Alliprandiho, byla novým svatostánkem, kde se odehrávaly další zázraky a uzdravení.

Místa, kde se setkává víra a věda

Kromě kostela vznikly vedle něj i malé lázně, které využívaly místní pramen jako léčivý zdroj. Spojení přírodních sil a víry vytvářelo jedinečný účinek, který později začali zkoumat i čeští psychotronici. Ti tvrdili, že Neratov je nesmírně silným energetickým bodem, který může pomoci lidem trpícím nemocemi pohybového ústrojí, srdce, a dokonce i závažnými chorobami.

Ztráta a obnova víry

Dva nejsilnější energetické body byly lokalizovány v kostele poblíž oltáře, což byl důkaz síly tohoto místa. Místní legenda však čelila těžkým časům, a tak po 2. světové válce zmizela milostná soška Panny Marie. I přesto však Neratov stále přitahuje hledající a věřící lidi, kteří doufají ve vyléčení, sílu a zázraky.

Neratov je nejen malou vesnicí v Orlických horách, ale i místem s bohatou historií, která je propletena s vírou, léčebnými prameny a zázraky. Bez ohledu na to, zda věříme na tajemnou energii tohoto místa, či nikoliv, není pochyb o tom, že Neratov má jedinečný půvab a atmosféru, která může poutat lidi po staletí. Možná právě zde nalezneme spojení mezi minulostí, přítomností a vírou v zázraky.

Zdroje: kudyznudy.cz, epochanacestach.cz, cesky.radio.cz