Na výpravu za duchy

Svou cestu za (ne)živými duchy začneme ve 14. století, přesněji řečeno v roce 1352. V tom roce byl na kopečku u obce Luková postaven kostel sv. Jiří. Jak se později ukáže, i církevní stavbu může stihnout jisté prokletí. Kostel zachvátil několikrát požár a musel být přestavěn či opraven. V roce 1796 plameny zničily klenbu presbytáře a sakristie, neušetřily ani zvony a varhany, které značně poškodily. Kostel byl přestavěn v roce 1800. Poslední velká obnova proběhla v roce 1858.

Nelze se divit, že pověrčivý lid přisuzoval plameny kletbě a začal věřit, že v něm sídlí zlí duchové. Ti také dopustili, že dva zvony ve věži i zvon na sanktusníku padly za oběť první světové válce, když byly zabrány pro účely války. Na co jiného, než aby byly přetaveny a zabíjely. Krásný zvuk zvonů se změnil v hřmění z kanonů.

Odsouzen zchátrat

Poslední hořká kapka pro věřící přišla v roce 1968, když se při pohřebním obřadu zřítila část stropu. Pozůstalí se rozprchli a žádná bohoslužba se tam už nikdy nekonala. Tak bylo potvrzeno jeho prokletí. Kostel začal chátrat a stal se místem, kde straší. Lidé se mu začali vyhýbat. Jediní, kdo se zlých duchů nebáli byli zloději a vandalové. Ti kostel rozkradli a podíleli se na jeho devastaci. Z kostelního mobiliáře zbyly jen lavice. Zmizely oltáře, pozlacené sochy sv. Petra a Pavla i obraz sv Jiří, stejně jako renesanční křtitelnice z pískovce.

Spása kostela pak přišla v roce 2012 v podobě zhmotněných duchů.

Zdroj: Youtube

Znovuvzkříšení

V roce 2012 si kostel zvolil jako místo pro svou bakalářskou práci student Fakulty designu a umění v Plzni Jakub Hadrava. Vytvořil zde instalaci třiceti dvou soch. Sedí v lavicích se skloněnými hlavami, stojí u oltáře nebo postávají u vchodu do kostela a zvou návštěvníky, aby vstoupili. Vytvořil je ze sádrových odlitků svých spolužáků. Jsou zahaleni bílou látkou nebo krajkami. Sochy mají připomínat duše věřících, kteří zůstali kostelu věrni i v nejtěžších dobách. Do opuštěného kostela se vrátil život, nejen v podobě těchto hodných duší, ale vrátili se i věřící.

O popularitu kostela se pak postaralo video o instalaci, které bylo zveřejněné v roce 2013 na YouTube. Kostel sv. Jiří se stal vyhledávanou turistickou atrakcí, kterou navštěvují turisté z celého světa, jak svědčí záznamy v knize návštěvníků. O kostele a instalaci „duchů“ píší evropské online časopisy jako o jednom z deseti nejstrašidelnějších míst Evropy. Zájem turistů s sebou nese i potřebné peníze na údržbu a opravy kostela.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.insider.com, cs.wikipedia.org