Stromoví lidé

Korowaiové jsou polokočovným kmenem se starobylou kulturou. Vyskytují se v husté papuánské džungli a žijí zcela soběstačným způsobem života. Ten se však pod vlivem moderní doby a opatření indonéské vlády rychle mění.

Korowaiové jsou lovci a sběrači, žijící v malé, úzce propojené společnosti, která podporuje silné rodinné vazby. Aby přežili, musí se dělit o vše, co mají, a spolupracovat. Stromových lidí žije na jihovýchodě Papuy přibližně 3 000.

Zakládají si na tradičních společenstvech v podobě malých izolovaných skupin a klanů, z nichž každý vlastní určité území. V jedné osadě obvykle není více než pět stromových domů a typický rodinný dům se nachází přibližně 8 až 12 metrů nad zemí lesa. Existují však i takové domy, které dosahují výšky až 34 metrů.

Vysokou architekturu charakteristickou pro stromové lidi Korowai tvoří domy postavené na kůlech, které se nachází vysoko nad úrovní záplavové vody. Jsou formou obranného opevnění. Účelem těchto domů je také zabránit soupeřícím klanům v případném zajetí lidí, zejména žen a dětí, za účelem zotročení nebo kanibalismu.

Pohodlné domy

Níže postavené domy Korowaiů se staví kolem statných stromů Banyan nebo Wanbom. Nejvyšší stromové domy se nacházejí na vrcholcích živých stromů. Všechna obydlí však disponují velkým pohodlím.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Veškerý stavební materiál berou Korowaiové z džungle. Kostru domu tvoří větve, podlahová prkna a stěny pak kůra palmy ságovníku. Střechu vyrábí Korowaiové z velkých listů. Jako pojítko používají ratanové vazby.

Stavba stromových domů trvá přibližně dva dny a dům zůstává obyvatelný po celých 5 let. V okamžiku, kdy je čas postavit nový dům, staví se na stejném místě, pokud okolní les může stále poskytovat dostatek potravin a materiálu pro jednotlivé rodiny.

Související články

V případě snížení počtu ságovníků či vyčerpání okolních zdrojů si klan vyhledá nové místo v rámci svého stávajícího loveckého teritoria. Znovu pak dojde k postavení stromových domů. Životnost jednotlivých domků je základním orientačním bodem pro korowaiský kalendář a život plyne podle počtu obydlených domků.

Společenství Korowaiů tvoří klany o deseti až dvaceti lidech. Obvykle jde o tři až pět rodin žijících nezávisle na sobě. Každý klan se skládá z potomků téhož předka. Neexistuje zde žádná hierarchie a všichni členové, muži i ženy, mají stejná práva. Největší úctu však mají silní nebo starší muži.

mymodernmet.com, www.odditycentral.com, www.amusingplanet.com