Podzemní tajemství a skryté chodby

Historie kopce Štandl sahá až do starověku, archeologické nálezy ukazují na pravěké osídlení. V době svého největšího rozkvětu se na kopci nacházel hrad, který strategicky sledoval obchodní cestu mezi Olomoucí a Krakovem. Stejně jako u mnoha jiných starověkých staveb se i zde vypráví o skrytých chodbách a podzemních tajemstvích. Ačkoli nelze očekávat, že bychom našli tajnou chodbu spojující Štandl s hradem Frýdek-Místek, tato představa nesporně zvyšuje mystiku kopce.

Zdroj: Youtube

Ztracená sláva hradu

Navzdory impozantní stavbě hradu z jeho kdysi majestátní minulosti zbylo jen velmi málo. Odrazová deska pro odklon rádiových vln postavená v 70. letech 20. století bohužel vedla ke zničení zbytků středověkých pozůstatků a zanechala na tomto historickém místě krutou stopu.

Archeologické nálezy

Nedávné archeologické vykopávky vrhají světlo na bohatou minulost kopce. Nástroje, zbraně, a dokonce i pozůstatky vojenského jídla slouží jako hmatatelné spojení s minulou érou. Podle jedné zajímavé teorie mohl být kopec kdysi využíván k odchytu mamutů, což svědčí o rozmanité historii oblasti.

Mezi četnými příběhy, které se vážou ke Štandlovu vrchu, však žádný nepoutá takovou představivost jako spekulace o místě Attilova posledního odpočinku. Tato teorie, zpopularizovaná dílem známého záhadologa Arnošta Vašíčka, nachází své kořeny v řadě objevů. V oblastech poblíž kopce byly objeveny hunské pohřební nádoby a kosterní pozůstatky, na nichž jsou patrné protáhlé lebky - typický znak Hunů.

Attila – nemilosrdný vůdce Hunů

Attila, náčelník Hunů, si vysloužil reputaci nemilosrdného a neústupného vůdce, který se neštítil ani zavraždění vlastního bratra. Jeho vojenské výpravy zasáhly jak Západořímskou, tak i Východořímskou říši. Attilovy nájezdy směřovaly napříč Balkánem, Galií a oblastmi dnešní Itálie, přičemž hlavním cílem tažení bylo plenění a vymáhání stálých plateb. Strach budící vůdce získal přezdívku „Boží bič“, a to rozhodně ne náhodou.

Tajemství Attilovy smrti a pohřbu

Zatímco Attilův život je dobře zdokumentován, jeho smrt je zahalena tajemstvím. Pověsti naznačují, že ho potkal strašlivý konec o svatební noci, pravděpodobně zemřel rukou své novomanželky. Legendy líčí jeho pohřeb jako velkolepý obřad s třívrstvou rakví ze zlata, stříbra a železa. Místo velkolepého pohřebiště však zůstává jednou z nejpoutavějších záhad historie.

"Fulgur conditum" – varování na hrobce

Jedinečná struktura Štandlova kopce, vytvořená z uměle navršené hlíny, dodává váhu teorii, že by mohl ukrývat Attilovu hrobku. Nápis "Fulgur conditum" neboli "pohřbený hrom", o němž se proslýchá, že se na hrobce nachází, slouží jako varování před hněvem strážce hrobu a varuje ty, kdo se jej odváží narušit.

Zda ale Attila skutečně našel poslední místo odpočinku pod kopcem Štandl, není věrohodně prokázáno. Přestože ale přesvědčivé důkazy spojující vrch s Attilou ještě nebyly objeveny, kopec stále podněcuje představivost mnoha lidí a vtahuje je do svého objetí, aby hledali pravdu ukrytou pod jeho půdou.

Zdroje: jenprocestovatele.cz, patriotmagazin.cz, astrocesty.eu