Sídlo Keltů i Slovanů

Toto starobylé hradiště, patřící ke knovízské kultuře a datované do 9. a 8. století před naším letopočtem, bylo obývané Kelty a následně Slovany. Jedná se o nejvýše položené starověké hradiště v České republice, a přesto zde paradoxně dosud nebyl proveden archeologický výzkum. Plochý vrchol hory o rozloze téměř čtyř hektarů je obklopen mohutnými kamennými valy. Přesné účely této stavby zůstávají nejasné, avšak její impozantní charakter nás nutí zírat úžasem nad dovednostmi dávných stavitelů.

Záhada úrodné půdy a kamenných valů

Půda na vrcholu Hradišťany je neobyčejně úrodná, což vedlo k jejímu zemědělskému využívání až do 19. století. Některé indicie naznačují, že hradiště mohlo mít "obyčejný" zemědělský základ. Výskyt tak monumentálního kamenného opevnění však toto vysvětlení nezahrnuje. Historická zemědělská činnost bohužel značně zkreslila původní podobu vnitřního valu, který je dnes několik metrů široký a místy až dvoumetrový.

Chráněný klenot plný vzácných druhů

Hradišťanská louka, jak se tento vrcholový prostor nazývá, je významnou lokalitou, a proto byla již v roce 1952 prohlášena za chráněné území. Důvodem nebylo jen hradiště, ale také typická květena podhorské louky. Bohužel, některé vzácné druhy rostlin, například stařinec oranžový a některé druhy z čeledi vstavačovitých, se v důsledku nevhodného hospodaření a imisní zátěže staly kriticky ohroženými nebo zcela vymizely.

I v současné době na Hradišťanské louce můžeme obdivovat řadu vzácných druhů rostlin a živočichů, jako je úpolín evropský, hadí mord nízký nebo vzácná tráva kostřava ametystová. Aby se tyto cenné biotopy udržely a chránily, musí být louka pravidelně sečena a posečená hmota odvezena.

Přírodní a historický poklad na dosah

Zdroj: Youtube

Milovníci přírody a historie mohou toto záhadné místo navštívit po turistické cestě značené červenou barvou. Parkování je možné na rozcestí u Ostrého, asi kilometr západně od obce Dřevce, odkud vede pohodlná pěší cesta s mírným stoupáním o délce asi 3,5 kilometru.

Místo plné tajemství čekající na objevení

Hradišťan s obrovskými kamennými valy na návštěvníky silně zapůsobí. Vzhledem k tomu, že zde dosud nebyl proveden rozsáhlý archeologický průzkum, je stále mnoho otazníků ohledně jeho účelu a historie. Doufejme, že budoucí generace budou mít příležitost rozplést tajemství tohoto dávného hradiště a odkrýt další perly minulosti, které nám pomohlo lépe pochopit naše kořeny a historii.

Zdroje: tajemstvistredohori.cz, dohaje.cz, budejovice.rozhlas.cz