Srdce rezervace

Přírodní rezervace Maštale je často označována za zázrak přírody. Zdejší krajina, proměněná tisíciletími eroze, nabízí jedinečný pohled na impozantní skalní útvary, převisy a hluboké rokle. Hlavní osu území tvoří tok říčky Novohradky, která svojí cestou utváří malebné údolí doplněné o tajuplné jeskyně, prameniště a rozmanité ekosystémy.

Zdroj: Youtube

Rytíř Vavřinec Toulovec

Mezi skalami vyčnívají Toulovcovy Maštale, pískovcové skalní město, které je pojmenováno po rytíři Vavřinci Toulovcovi z Třemošné. Jeho příběh, který je spojen s tímto místem, dodnes fascinuje návštěvníky a dodává lokalitě zvláštní atmosféru. Rytíř v 15. století daroval oblast městu Litomyšl a jejímu špitálu. Při procházce zdejší částí rezervace může návštěvník obdivovat bizardní skalní útvary vytvořené druhohorním mořem a prozkoumávat pestrý svět flóry a fauny.

Kolumbovo vejce

Při cestě fascinující krajinou může návštěvník narazit na zvláštní kámen, který je pojmenovaný Kolumbovo vejce. Jak název napovídá, skalní útvar svým tvarem nápadně připomíná vejce. Nicméně to, co útvar činí opravdu jedinečným, je skutečnost, že stojí užší špičatou částí na skalním podkladu. Kolumbovo vejce je považováno za jeden z nejvýznamnějších skalních útvarů v oblasti a fascinuje návštěvníky svou unikátností.

Legendární příběh Kryštofa Kolumba

Název skalního útvaru vychází z příběhu spojeného s legendárním mořeplavcem Kryštofem Kolumbem. Po svém návratu z výpravy objevující Ameriku byl Kolumbus ve Španělsku považován za hrdinu a byl zván na různé významné události.

Na jedné společenské události, kde se sešlo mnoho významných lidí té doby, se však našel závistivec, který zlehčoval význam Kolumbovy cesty. Tvrdil, že není nic těžkého na tom dostat se do Ameriky. Kolumbus, který byl samozřejmě hrdý na své úspěchy, vzal do ruky vejce a vyzval "opovážlivce," aby postavil vejce na špičku. Poté, co se "troufalec" a několik dalších hostů pokusilo neúspěšně postavit vejce na stůl, Kolumbus převzal iniciativu. S lehkostí naťukl špičku vejce a postavil ho na stůl. Vejce zůstalo stát. Odpůrci zírali a začali křičet, že to je podvod. Kolumbus odvětil, že ano, je to hračka, ale pouze pokud víte, jak na to.

Vědecký výzkum v přírodní rezervaci

Rezervace není jen turistickou atrakcí. Je to také významné místo pro vědecký výzkum. Geologové, biologové a ekologové zde nacházejí bohatý materiál pro svou práci, zkoumají reliéfy, rostliny a živočichy, aby lépe pochopili dynamiku a fungování místního unikátního ekosystému. Vzdělávací stezky a informační tabule umožňují návštěvníkům lépe poznat a chápat hodnotu a význam oblasti.

Místo, kde příroda hraje hlavní roli

Takže pokud se vydáte do Přírodní rezervace Maštale, nezapomeňte si prohlédnout nejen tajemné Kolumbovo vejce. Ať už jste nadšenými přírodovědci, dobrodruhy, nebo jen obyčejnými milovníky krásy, tyto přírodní skvosty vás jistě ohromí a zanechají ve vás dojem. A pamatujte, že příroda má schopnost nás stále překvapovat a inspirovat, a to kdekoli na světě.

Zdroje: kudyznudy.cz, toulovcovymastale.cz, putujici.cz