Praha v době republiky

V rušných 20. letech 20. století, kdy Československo začínalo svou cestu novou republikou, prošlo hlavní město Praha významným infrastrukturním rozvojem. S přílivem dělníků z různých částí země se bydlení stalo hlavním problémem. Náklady na bydlení v městských bytových komplexech byly pro mnohé neúnosné. To přimělo dělnické obyvatelstvo hledat alternativy.

Jedinečný typ osídlení

Zdroj: Youtube

V době, která se vyznačovala inovacemi, projevili lidé pozoruhodnou vynalézavost. V okrajových částech Michle a Strašnic, které tehdy tvořily hranice velké Prahy, vznikl jedinečný druh osídlení. Zde, na pozemcích přiléhajících ke Slatinnému potoku, začal příběh jedinečné kolonie – Na Slatinách.

Architektura z nouze

Obydlí v kolonii, postavená z vyřazených materiálů, jako byly cihly, prkna a železniční pražce, nesla stopy svých tvůrců. Provizorní přístřešky, ačkoli postrádaly moderní vybavení, se staly symbolem odhodlání a vynalézavosti. Každá stavba od repasovaných železničních vagónů až po domy polepené plechovkami vyprávěla svůj jedinečný příběh.

Rychlý růst kolonie nebyl ojedinělý. Souběžně s ním vyrůstaly další osady jako Pod Bohdalcem. Zdejší architektura odrážela podstatu doby – provizorní, ale robustní, skromná, ale vynalézavá.

Zpožděný příchod elektřiny a vody

Navzdory náročným životním podmínkám komunita prosperovala a vykazovala působivou soběstačnost. Z osady Na Slatinách se stalo rušné centrum činnosti – fungovaly zde obchody i zábavní podniky. Obec měla vlastní školy, obchodníky i rekreační zařízení, jako byl fotbalový klub a divadlo. Přesto se do kolonie dostaly moderní vymoženosti jako elektřina a voda až v polovině 30. let 20. století.

Kolonie versus politické režimy

Režimy přicházely a odcházely, ale houževnatý duch osady Na Slatinách zůstal neochvějný. Různé vlády se marně pokoušely kolonii spravovat nebo zrušit. Ta však přetrvala. Teprve v 60. letech 20. století, s rozvojem bytové výstavby, začaly části slumu mizet.

Dnes zbytky zdejšího historického místa nabízejí pohled na méně známou kapitolu pražské historie. Kolonie Na Slatinách, aktuálně částečně zahrádkářská osada, je stále svědectvím lidského ducha, houževnatosti a vůle prosadit se navzdory všemu.

V srdci Prahy, uprostřed příběhů o vznešenosti, je tento příběh chudinské kolonie Na Slatinách skromnou připomínkou neúnavného lidského ducha. Zdůrazňuje, že krásu a houževnatost lze nalézt i v těch nejnečekanějších zákoutích.

Zdroje: idnes.cz, prahaneznama.cz, delnickekolonie.cz