Studie britského výzkumného týmu z Anglia Ruskin University (ARU) v Cambridge vrhla světlo právě na tuto otázku. Autoři výzkumu, Nick King a profesor Aled Jones, se vydali na cestu, aby potenciální útočiště identifikovali. Nehledali však pouze místa vhodná pro přežití, ale taková, která by uprostřed zmatku dokázala udržet civilizaci takovou, jakou ji známe dnes.

Nový Zéland: Maják odolnosti

Za ideální místo pro přežití byl označen Nový Zéland. Jeho jedinečná kombinace řídkého osídlení, úrodné zemědělské půdy a bohatého geotermálního a hydroelektrického potenciálu jej staví do role skutečného záchranného člunu uprostřed globální bouře. Idylické prostředí, které kdysi tvořilo kulisy fantaskního světa "Pána prstenů", by se paradoxně mohlo stát pevností reality tváří v tvář civilizačnímu kolapsu.

Další uchazeči

Studie nenechává Nový Zéland v izolaci. Za potenciální útočiště jsou označeny i další ostrovní státy a území, jako je Island, Velká Británie, Austrálie (se zvláštním přihlédnutím k Tasmánii) a Irsko. Jejich oceánské podnebí a geografická izolace představují nárazník proti nejhorším důsledkům změny klimatu a potenciálním masovým přesunům vysídleného obyvatelstva.

Hodnocení odolnosti států

Jak výzkumníci sestavili žebříček? Zkoumali řadu faktorů od energetické soběstačnosti a výrobní infrastruktury až po zemědělský potenciál a izolaci. Měřítka nabízejí pohled na schopnost jednotlivých zemí odolávat hlubokým změnám v globálním prostředí a přizpůsobit se jim.

Izolace hraje rozhodující roli, protože blízkost nestabilních regionů může zhoršit situaci země. Podobně se ukazuje, že energetická a zemědělská soběstačnost jsou zásadními pilíři pro udržení společenské komplexnosti a technologického pokroku tváří v tvář nepřízni osudu.

Bez České republiky

Na seznamu vhodných zemí chybí Česká republika i celá řada dalších států. To však neznamená, že by nad těmito zeměmi visel rozsudek zkázy. Naopak, slouží jako připomínka potřeby aktivních opatření ke zvýšení národní i globální odolnosti. Investice do obnovitelných zdrojů energie, udržitelného zemědělství a robustních místních systémů mohou každý stát výrazně posílit proti budoucím krizím.

V konečném důsledku není studie předzvěstí nevyhnutelné zkázy, ale ani návodem na přežití v době konce – je to plán pro budování odolné budoucnosti. Ať už nás čeká rychlý nebo postupný úpadek, kroky, které podnikneme dnes, určí náš zítřek.

Zdroje: wionews.com, gizmodo.com, euronews.com