Ve vzdáleném jihozápadním rohu Etiopie, v údolí řeky Omo, se nachází kmen Mursi. Tato oblast je proslulá svou bohatou historií a tradičními praktikami, které dodnes přežívají. Mursijský kmen, jehož počet činí méně než 10 000, je známý především díky zvláštnímu zvyku, kdy ženy nosí velké talíře ve spodním rtu.

Zdroj: Youtube

Symbol plodnosti a připravenosti na manželství

Zvyk nosit talířek ve rtech je hluboce zakořeněný v mursijské kultuře a spojený s plodností žen a jejich připraveností na manželství. Když dívka Mursi dosáhne puberty, obvykle kolem 15 až 16 let, podstoupí rituální zákrok, při kterém se jí do rtu vloží malá dřevěná hůlka. Postupně je ret natahován vkládáním stále větších tyčinek, nakonec jsou do něj vkládány talířky různých velikostí a zdobení. Tento zvyk je spojován s vírou, že žena, která má malý, nebo žádný talířek na rtech, má menší šanci získat velké věno od budoucího manžela. Dnes je cena nevěsty stanovena na 38 kusů krav a kulomet Kalašnikov AK-47. Pokud žena z nějakého důvodu talíř ve rtu nemá, její cena se výrazně snižuje a na trhu nevěst se stává prakticky bezcennou.

Svobodné i čerstvě vdané ženy nosí talíře na rtech zejména při několika speciálních příležitostech, jako je podávání jídla mužům, účast na svatebních obřadech, soutěže v bojových tancích a souboje dong. Avšak po několika letech manželství může žena postupně přestat talířek nosit, zejména v případě, že její manžel zemře.

Muži Mursi a rituální souboje

Historicky byly zbraně, jako je Kalašnikov AK-47, součástí tradičního vybavení mužů Mursi pro jejich kmenové konflikty. I když se tento zvyk v posledních desetiletích postupně mění, zbraně stále hrají významnou roli ve společnosti. Muži se často osvědčují jako budoucí manželé svých partnerek účastí v ceremoniálních soubojích dong. Tato forma souboje probíhá za použití speciálních souprav umoga, které poskytují ochranu a zároveň jsou ozdobou. Někdy jsou souboje mezi dvěma muži tak dlouhé, dokud jeden z nich neodstoupí nebo není vyřazen z boje.

Symbolika a praktické využití v divoké přírodě

Mursiové jsou také známí svou bohatou tradicí malování těla. Hlína a minerály z okolní přírody jsou používány jako dekorace a symbolická ochrana proti zlým duchům. Navíc tyto malby také slouží jako praktická ochrana před etiopským sluncem a hmyzem. Muži Mursi, kteří mají na starosti péči o stádo, nalézají v malování hlíny další užitečné využití, neboť chrání dobytek, který je pro jejich společnost zásadním zdrojem potravy a obchodu.

Čirok, dobytek a práce žen

Hlavním zdrojem obživy Mursijského kmene je čirok, obilí, které je odolné vůči suchu a horku. Toto obilí podávají ženy v podobě husté kaše. Mimo to pěstují Mursiové kukuřici, fazole a cizrnu. Ženy mají na starosti sběr dřeva a vody, což jim umožňuje vařit jídlo pro své rodiny.

Odpor vůči tradicím a vliv turismu

Mursijský kmen se dnes nachází v období změn. Některé mladší ženy se postupně distancují od tradice nošení talířků na rtech, protože je považují za zvrácené a nevhodné, zejména z pohledu turistů a vlády. Nicméně pro jiné stále zůstává tento zvyk nedílnou součástí jejich dědictví, identifikace s kmenem a způsobem, jak se odlišit od ostatních.

Návštěvníci, kteří se zajímají o mursijskou kulturu a tradice, se stali pro kmen důležitým zdrojem příjmů, zejména v období sucha. Avšak jisté je, že mursijský kmen si stále udržuje svou bohatou a jedinečnou identitu, která je tvořena nejen talířky na rtech a tradicemi, ale i poutavou historií a pohostinností svých členů.

Zdroje: thecandytrail-com., radiozurnal.rozhlas.cz, wikipedia.org