Bez manželství a s plnou mocí žen

Manželství jako takové v kultuře Mosuo neexistuje. Muži a ženy žijí se svými biologickými rodinami a dělí se o péči o děti. Zde se však netvoří pojmy jako "teta" nebo "strýc", protože matčiny sestry jsou považovány za další matky dětí. Majetek a rodinný původ se dědí po ženách, které mají významnou rozhodovací pravomoc a jsou velmi respektovány.

Zdroj: Youtube

Rodinná dynamika Mosuo

Kmen Mosuo žije poblíž jezera Lugu v tibetském Himálaji a je veden babičkou jako hlavou domácnosti a hlavním rozhodovatelem. Její požehnání je klíčové pro jakékoli významné rozhodnutí ve společnosti. Tento systém přináší ženám významnou autoritu a moc.

V porovnání s patriarchálními společnostmi, kde jsou ženy často omezovány a jejich role jsou podřízeny mužům, se zdá, že kultura Mosuo nabízí poněkud odlišné prostředí pro obě pohlaví. Zatímco muži se starají o děti a chovají dobytek, ženy mají svobodu navazovat milostné vztahy s kýmkoli si vyberou a mohou střídat partnery.

Svoboda volby a absence formálních odpovědností

Tato jedinečná forma "manželství" umožňuje lidem vstupovat do vztahů na základě vzájemné dohody a respektu. Muži v noci navštěvují ženy jako by šlo o romantickou schůzku, ale žijí odděleně ve svých domovech. Pokud žena otěhotní, dítě se vychovává v rámci matčiny rodiny, a otec dítěte nenese žádnou formální odpovědnost.

Výhody a nevýhody života v matriarchální společnosti

Matriarchální systém přináší mužům určité výhody. Richard Coler, argentinský spisovatel, který strávil čas ve společnosti Mosuo, poznamenal, že muži mají méně povinností, více volného času a více sociálních interakcí. Ženy ve společnosti Mosuo mají významnou roli a kontrolu nad penězi, zatímco muži se soustředí na důležitá rozhodnutí týkající se domu, strojů a hospodaření.

I když matriarchální společnost Mosuo není bez chyb a nedostatků, mezi které patří například omezené možnosti vzdělání a zaměstnání pro ženy, přesto poskytuje zajímavý pohled na alternativní společenský systém, ve kterém jsou ženy uznávány a mají významný vliv.

Hrozba pro Mosuo

Ztráta tradičních hodnot a rostoucí vliv západního světa však ohrožují tuto unikátní kulturu Mosuo. Mladší generace přechází na konvenční manželství a žije v tradičnějších domácnostech. Přesto je fascinující, že tento starobylý kmen dokázal uchovat své tradice po tak dlouhou dobu.

Když se podíváme na matriarchální společnost Mosuo, můžeme se poučit o tom, jak různé společenské systémy mohou fungovat a jak se můžeme inspirovat různými přístupy k rovnosti mezi pohlavími. Matriarchát Mosuo přináší ženám významnou moc, zatímco mužům poskytuje jinou formu zodpovědnosti. Tato kultura je připomínkou toho, že genderová rovnost může být dosažena různými způsoby, a že uznání a respektování vrozených přirozeností obou pohlaví mohou přinést prospěch celé společnosti.

Zdroje: medium.com, insideover.com, nationalgeographic.com