Kmen Kreung

Nádherná Ratanakiri, provincie nacházející se v severovýchodní Kambodži, je domovem jedné z nejpozoruhodnějších etnických skupin, Kreungů. Tento odvěký kmen, čítající přibližně 22 385 osob, je ojedinělým příkladem důsledné matrilineality a lásky k volnosti. Každý den se budí s východem slunce a pracují na svých polích, sklízejí rýži a zeleninu a žijí v harmonii.

Dům na kůlech a duchovní léčitelé

Kreungové, bydlící v typických dřevěných domech na kůlech obklopených divokou přírodou, dodržují prostý, ale harmonický životní styl, kde se muži věnují lovu a zemědělství a ženy pečují o domácnost a děti. Kreungové si také vybudovali specifické náboženské instituce a spolu se svými duchovními léčiteli pořádají léčebné rituály.

Život v tomto kmeni je uspořádán podle starodávných tradic, které si uchovaly svou autentičnost a kouzlo. Zajímavostí je, že na rozdíl od mnoha jiných míst v Kambodži mohou dívky z kmene Kreungů kouřit a pít, stejně jako chlapci. Prostota jejich života je fascinující, ale možná nejzajímavější je jejich unikátní přístup k sexuálnímu dospívání mladých žen.

Zdroj: Youtube

Chatrče lásky

V kambodžské kultuře Kreung je běžné, že když dívka dosáhne věku 13 let, její rodina jí postaví speciální chýši, kterou nazývají „chatrč lásky“. Tato chýše, postavená odděleně od rodinného domu, je místem, kde mladá dívka může pozvat chlapce, které má ráda, aby s ní trávili čas. Cílem je, aby si mladé ženy mohly v klidu a bezpečí prozkoumat svou sexualitu a najít muže, za kterého se chtějí provdat.

Tolerantní přístup

Dívky mají absolutní kontrolu nad tím, kdo je navštíví v chatrči lásky, rozhodují o výběru partnerů i o tom, zda k sexu dojde. Tato tradice je založena na úctě a důvěře v jejich rozhodovací schopnosti a autonomii, což je zcela v rozporu s mnoha jinými kulturami po celém světě. Kmen Kreung věří v důležitost této tradice, protože posiluje sebevědomí a osobitost mladých dívek. Tím, že chýše dívkám poskytuje prostor pro seberealizaci, mohou zjistit, co od života chtějí, jaké jsou jejich preference a jaké hodnoty si cení.

Sexualita bez tabu

Jednou z výhod této praxe je i nízký výskyt sexuálního násilí. Je to prostředí, kde je ženská autonomie respektována a dívky mají kontrolu nad svými vlastními těly. Pokud dívka otěhotní, není to považováno za skandál. Naopak, muž, kterého si nakonec vybere za manžela, její dítě adoptuje.

Tato tradice je fascinující v kontrastu s naší společností, kde je sexuální výchova často zmatená a plná tabu. Zatímco v západních kulturách často dominuje kultura abstinence, Kreungové přijímají sex jako normální a nezbytnou součást života a výchovy.

Moderní doba a proměna tradic

Bohužel, tento pozoruhodný obyčej se nyní ocitá na pokraji zániku. S příchodem nových migrantů a moderních technologií se život v Kreungu mění a staré tradice jsou nahrazovány novými. Chatrče lásky se pomalu stávají turistickými atrakcemi a mladé dívky Kreungů jsou nyní nuceny udržovat panenství až do svatby. I přesto tato unikátní tradice poukazuje na jedinečnou kulturu Kreungů a jejich pokrokový přístup k sexualitě a rovnosti pohlaví.

Zdroje: medium.com, idnes.cz, vice.com