Chatrče lásky

Hluboko v oblasti Ratanakiri žije kmen zvaný Kreung. Kreungové vstávají každý den se sluncem a sklízejí rýži a zeleninu na polích. Elektřina a tekoucí voda zde nejsou samozřejmostí. Zatímco ve většině ostatních oblastí Kambodže je tradičně zakázáno, aby ženy kouřily, pily nebo měly sex, dívky z kmene Kreungů svolení mají.

Kreungové žijí prostým životem obklopeným jednoduchými tradicemi, které potřebují k přežití. Mají jídlo, přístřeší, lásku a sex. Kreungové mají dokonce chatrče lásky.

Jedná se o bambusové chatrče, které dostane každá mladá žena po dosažení puberty. Chatrče slouží jako místo pro experimenty s chlapci. Kreungové vštěpují mladým dívkám, které se snaží najít vhodného partnera, za kterého by se provdaly, pro jejich kmen důležité poselství. Sex před svatbou je pro ně přijatelný a rodiče dívek ho plně podporují.

Dívky tak mají vše ve svých rukou. Do chatrčí lásky si samy zvou chlapce, které chtějí, na nich pak záleží, zda s nimi mají sex nebo si pouze povídají. To, jak se dívky zachovají, je plně v jejich područí, chlapci se jejich rozhodnutí musí podřídit.

Zvláštní sexuální pravidla

Lidé z kmene Kreung věří, že díky chatrčím lásky získají dívky sexuální sílu a nezávislost. Důvěra rodičů v jejich vlastní úsudek jim dává šanci zjistit, který partner je pro ně ten pravý. Kulturní zvyky kmene Kreung zakazují rozvod.

Pro více informací se podívejte na toto video:

V chatrčích lásky panují zvláštní sexuální pravidla. Ta každé dívce umožňují mít v chatrčí i více nápadníků najednou. Chlapci, které si dívka nevybere, na sebe nežárlí a nejsou agresivní. U lidí z kmene Kreung neexistuje sexuální násilí ani znásilnění.

Pokud dívka otěhotnění, chlapec, kterého si vybere za muže, vychová dítě jako vlastní. Tradice chatrčí lásky dává důvěru dospívajícím ženám v jejich vlastní úsudek. Ony samy rozhodují nejen o případném životním partnerovi, ale také o sexuálním zdraví či romantickém životě.

Lidé z kmene Kreung učí dospívající dívky, jak vypadá reálný život. Sex je pro ně přirozenou a krásnou součástí lásky a romantiky.

Čtěte také

Obřad popravy ovce je velká událost

Čtěte také

Mezi Tsamaji. Kmenem, který nezná elektřinu, ale samopaly ano

Čtěte také

čím byla žena krásnější, tím větší nosní zátku měla

Čtěte také

Kmen Apatani: Zohavování žen je chrání před únosy, tak proč nám ho zakazujete!

Vlivem technologií se však kreungská kultura postupně mění. Ne všechny chatrče lásky se dnes staví z bambusu, mnohé z nich Kreungové staví ze dřeva nebo z cihel. Jde o mnohem nákladnější způsob realizace míst, kde mladé dívky zkoumají lásku a sexualitu.

Stavbou domů ze dřeva a cihel se mění původní účel bambusových chatrčí. V nich měla každá dívka své soukromí. To však se stavbou nákladnějších domů padá a všechny ložnice lásky se nacházejí v domě rodičů. Rodiče tak mají větší přehled, s kým se jejich dcery stýkají a jakého partnera by chtěly. Tím se do důvěry, kterou dívky kdysi měly, postupně vkrádají "moderní" strachy, zda si dcery skutečně vyberou správně.

en.wikipedia.org, medium.comwww.cambodiasite.nl