Jízda na vlně tradic

Soutěž se rozbíhá šest měsíců před slavností. Každá rodina z kmene vybírá jednoho svobodného muže, který se odebírá do své chýše a začíná s přípravou. Během následujících šesti měsíců je jeho hlavním cílem přibrat co nejvíce na váze. Jediným jídlem je směs kravské krve a mléka, kterou mu pravidelně podávají ženy z vesnice. Jelikož je zde krev posvátná, odebírá se šetrně, a život zvířete se tak nijak nenarušuje. Přestože ženy navštěvují mužovu chýši, je přísně zakázaný jakýkoli fyzický kontakt s opačným pohlavím. Pohlavním stykem by muž shodil pracně nabraná kila a odváděl by ho od duchovního rozjímání.

Zdroj: Youtube

Krev, mléko a přísná izolace

První mísa krve se pije při východu slunce. Ale musí se rychle spolknout, než se krátkým pobytem ve vzduchu srazí. Právě rychlost konzumace a celkový objem přijatých potravin přispívají k nárůstu tělesné hmotnosti. Je to náročný proces, který vyžaduje silnou vůli a odhodlání.

Pochod tlouštíků

Když přijde den obřadu, muži se pokryjí hlínou a popelem a vyjdou z chýše, aby se předvedli před ostatními. Někteří z nich jsou tak obézní, že nemohou ani chodit. Slavnost spočívá v několikahodinovém chození v kruhu kolem posvátného stromu, kterému přihlížejí ostatní muži a ženy, které účastníky polévají alkoholem a stírají pot.

Vítězství bez medailí

Vítěz, nejtlustší muž, je oslavován jako hrdina až do konce života. Vítězství představuje opravdovou čest pro každého muže. Po závěrečné porážce krávy a následném vyhodnocení stavu žaludku a krve zvířete se život vrací zpět do normálu. Následuje období střídmé stravy a muži postupně ztrácejí svá obří břicha. Avšak jejich hrdinství zůstane s nimi navždy.

Tento obřad je více než pouhá soutěž. Je to rituál, který slouží jako most mezi minulostí a přítomností, mezi tradicí a moderností. Je to důkaz o silné vůli, hrdinství a houževnatosti kmene Bodi. Je to připomínka jejich hrdých a neoblomných předků. A konečně, je to oslava života a jeho hojnosti. I když se některé aspekty života v kmeni Bodi mohou zdát neobvyklé nebo nepochopitelné, je důležité si uvědomit, že tyto tradice jsou základním kamenem jejich identity.

Zdroje: extra.cz, pulse.ng, dailymail.co.uk