Tichý hráč se stává klíčovým aktérem

Zdroj: Youtube

Dlouho byl metan považován za tichého hráče mezi skleníkovými plyny, ale v posledních 16 letech se jeho role dramaticky změnila. Naše planeta stále více vnímá navyšující se emise metanu z tropických mokřadů jako hrozbu, která by mohla vyvolat zásadní přeměnu klimatu během několika desetiletí. Vědci nyní varují, že signály ukazují na potenciální "terminální" událost, která by změnila tundry v horké savany. Překvapivě se zdá, že lidská činnost zde nehraje klíčovou roli.

Metan je silný skleníkový plyn, který v atmosféře zadržuje teplo, čímž přispívá ke globálnímu oteplování. Jeho zdroje jsou různorodé – od lidské činnosti, jako je spalování fosilních paliv a zemědělství, až po přírodní procesy, zejména rozklad organického materiálu.

Z tropických mokřadů přichází alarmující signály

Růst emisí metanu byl zpozorován od roku 2006 a za tu dobu se zrychlil na tempo srovnatelné s obdobím, kdy se Země měnila z doby ledové do doby meziledové. Vědci se zaměřili na analýzu tohoto nárůstu a výsledky studií jsou ohromující. Metan unikající z tropických mokřadů, které se nacházejí především v oblasti Afriky, se zdá být hlavním původcem této záhadné změny. Nárůst teplot v tropických oblastech, spojený se změnami v klimatu, přispěl k rozšíření mokřadů a zvýšení rozkladu rostlin, což následně vede k uvolňování metanu do atmosféry.

Od doby ledové k savanám

Podle Euana Nisbeta, hlavního autora studie a profesora věd o Zemi na Royal Holloway, University of London, připomíná tato situace konec doby ledové, kdy klimatické změny vedly k radikálním proměnám naší planety. Zatímco důkazy jsou stále neúplné, je zřejmé, že změna je v plném proudu. Nárůst emisí metanu a rychlý růst teplot jsou signály, které nesmíme ignorovat.

Důrazné varování vědců

Historické změny klimatu, které vedly k přeměně ledových tundrových oblastí na tropické savany, ukazují na to, že klima Země je schopno projít radikálními transformacemi během relativně krátké doby. I když jsme nyní v jiném geologickém období, není zcela vyloučeno, že podobný drastický posun může znovu nastat.

Zatímco budoucnost klimatu zůstává nejistá, jedno je jasné – nesmíme přehlížet signály, které nám příroda posílá. Nárůst emisí metanu z tropických mokřadů je varovným znamením a měli bychom jednat s odpovědností a naléhavostí. Záchrana naší planety závisí na tom, jak rychle dokážeme změnit směr naší činnosti a vytvořit udržitelnější budoucnost pro všechny obyvatele Země.

Zdroje: space.com, livescience.com, eng.obozrevatel.com