Více než jen obraz

Idylické české městečko Klatovy je obklopeno zelenými kopci a pestrobarevnými poli. V tichu děkanského kostela Narození Panny Marie visí nad hlavním oltářem obraz, který je terčem zájmu nejenom věřících, ale i milovníků záhad a tajemství. Jedná se o Klatovskou madonu, kopii obrazu z italského města Re, která prý v minulosti začala krvácet, podobně jako její originál.

Záhadný začátek

Obraz vlastnila chudá rodina Ondřeje Hiršpergera a podivné krvácení začalo 8. července 1685. Událost, kdy po obraze začaly stékat krvavé slzy, vzrušila veškerou tehdejší veřejnost. Bylo to období, kdy byla víra hluboko zakořeněná v každodenním životě a takové jevy byly považovány za znamení z nebes.

Věda versus víra

Podle svědectví údajně obraz, přestože byl pečlivě střežen a nikdo s ním nemohl manipulovat, začal ronit krvavé kapky, podobně jako originál v Re, po zásahu kamenem. Byla to krev? Nebo něco jiného? Byl to zázrak, nebo jen nějaký přírodní jev? Otázky se množily a odpovědi se neobjevovaly.

Je zajímavé, že ani uplynulé století, ani pokroky ve vědě nepřinesly v tomto ohledu žádný pokrok. Dodnes se tedy neví, zda se po obraze linula skutečná krev či to, jak se tam případně dostala.

Analýza krve

V roce 1985 provedl primář klatovské hematologie Dr. Josef Časta analýzu vzorků domnělé krve z obrazu a došel k závěru, že se jedná o lidskou krev skupiny AB. Tento objev opět vyvolal značný zájem veřejnosti i vědecké komunity. V roce 2006 však tým kriminalistů, který také prozkoumal obraz, nenašel žádné stopy krve. Přestože bylo z obrazu získáno DNA několika lidí, nebylo nalezeno nic, co by naznačovalo přítomnost krve.

Hledání alternativních vysvětlení

Ačkoli se mnozí skeptici domnívají, že obraz ve skutečnosti nikdy nekrvácel, mnozí věřící a náboženští učenci jsou stále přesvědčeni, že se jedná o zázrak, případně o projev nadpřirozených sil. Očití svědci tvrdí, že výjevy krvácení obrazu jsou skutečné a dojemné, a ačkoli jsou tato svědectví často zpochybňována, neexistuje jednoznačné vysvětlení, které by tuto záhadu vyřešilo. Klatovská madona tak zůstává nejen symbolem města Klatovy, ale také tajemstvím, které přitahuje náboženské poutníky, zvědavé turisty i vědecké výzkumníky z celého světa.

Někteří skeptici nabízejí alternativní vysvětlení. Například teorii, že krev může pocházet od lidí, kteří se obrazu při modlitbě dotýkali, a mohli na něm tak zanechat stopy krve. Také se spekuluje, že mohlo dojít k nějaké formě chemické reakce na malbě, která vytváří iluzi krve. Avšak ani tato vysvětlení neposkytují uspokojivou odpověď. Obraz Klatovské madony zůstává nevyřešenou záhadou.

Ať už je pravda jakákoli, jedno je jisté: Klatovská madona stále mezi lidmi vyvolává žhavé debaty. Díky svému mystickému kouzlu a jedinečné historii se obraz stal ikonou města Klatovy a proslavil Českou republiku i v zahraničí.

Zdroje: www.sumavanet.cz, www.moskyt.net, www.idnes.cz