Klárov: Stanice se skrytým posláním

Sousedící se Strakovou akademií zůstala tato tajemná stanice na Klárově po většinu své existence skryta před očima veřejnosti. Postavena byla v letech 1952 až 1959, v době, kdy svět byl rozdělen studenou válkou a Československo se nacházelo pod vlivem komunistického režimu. Mnoho informací o této stanici zůstalo utajeno, a to až do povodní v roce 2002, kdy byla nechtěně odhalena. Avšak i přesto zůstává tato záhadná stanice stále mimo provoz.

Úkryt pro politické špičky?

Existuje několik teorií ohledně účelu této skryté stanice. Jednou z nich je, že stanice byla navržena jako úniková trasa pro významné politiky do Moskvy v případě vypuknutí válečného konfliktu. V době studené války šlo o myšlenku zcela reálnou, a proto není nemožné, že tento podzemní komplex mohl být součástí tajných plánů pro přepravu politických špiček do bezpečí. Vstup do stanice, umístěný pod Letenskými sady a nedaleko Strakovy akademie, by umožnil rychlý a tajný únik.

Kamufláž pro vládní kryt

Zdroj: Youtube

Další teorie se točí kolem faktu, že stanice mohla sloužit jako kamufláž při výstavbě podzemního krytu pro úřad vlády. V té době bylo důležitým cílem komunistického režimu udržet své politické vůdce v bezpečí v případě možného útoku nebo konfliktu. Skrytá stanice na Klárově by tak mohla sloužit jako vnější vrstva ochrany pro politiky a vládní úředníky

Záhada tajné stanice

Přes veškeré spekulace a teorie zůstává tajemství první pražské metropolitní stanice nedotčeno. Informace o stavbě byly dlouho drženy v tajnosti, a tak se až v roce 2012 dostaly na veřejnost první údaje. Ačkoli se mohou zdát konspirační teorie ohledně účelu stanice atraktivní, pravda je zřejmě mnohem pragmatičtější.

Využití pro budoucnost

S postupem času a proměnami v politickém klimatu byly původní záměry tajné stanice na Klárově revidovány. Rozhodnutí o jejím osudu bylo nakonec učiněno v šedesátých letech, kdy se poměry v komunistickém Československu začaly postupně měnit. Nedokončená stanice metra se ukázala jako nedostačující pro praktické využití, a proto bylo nutné najít nový směr.

Stanice jako technické zázemí

Objevily se rozličné návrhy, jak tento prostor využít. Šlo například o možnost skladovat zde zeleninu a ovoce a ve hře byla i proměna prostor v místo, kde by se pořádaly různé kulturní akce. Nicméně, žádný z těchto nápadů se neuskutečnil a stanice zůstala nevyužitá. Dnes slouží pouze jako technické zázemí pro dopravní podnik a archiv.

Tajná stanice jako zdroj záhad

Tajná stanice pražského metra na Klárově je nejenom stavební pozoruhodností, ale také v sobě schovává tajemství, které zůstává dodnes nedotčené. Její záhadná minulost a různé konspirační teorie, které se kolem ní točí, jí přidávají na zajímavosti. Ať už byla tato stanice plánována jako úkryt pro politické špičky, spojení do Moskvy, nebo kamufláž pro vládní kryt, vše zůstává pouze v rovině spekulací. Stanice na Klárově tak bude i nadále vyvolávat zájem a nabízet prostor pro různé konspirace a teorie.

Zdroje: novinky.cz, prazska.drbna.cz, badatele.net