Hrdí válečníci

Samurajové (侍) je dědičná vojenská šlechta, která vzešla z provinčních hrdých válečníků, kteří vynikali v bojových dovednostech. Pravý samuraj byl neochvějně oddaný svému pánovi, byl to vyrovnaný a disciplinovaný válečník, který se řídil nepsaným kodexem bušidó, to znamená, že statečnost, čest a loajalita pro něho znamenaly víc, než vlastní život. V případě selhání, zneuctění rodiny nebo porážky se očekávalo, že spáchá rituální sebevraždu seppuku (harakiri). Měl vysokou prestiž a zvláštní výsady, třeba nosit dva meče. Ale i právo kirisute-gomen – zabít.

Uražená čest

Kirisute-gomen dávalo samurajům právo ztrestat obyčejného nebo níže postaveného člověka, který urazil jejich čest, postavení, v jakémkoli případě neúcty, pomluvy, hanobení nebo hrubosti, ale i který jim bránil ve výkonu povinností. Nebylo však omezeno jen na nižší vrstvy, toto právo mohli uplatnit i proti svým nadřízeným, třeba v případě zneužívání jejich moci. V tomto případě mohli použít jen krátký „osobní“ meč wakizaši. Právo ale směli využít jen v okamžiku urážky, nikoli jako pomstu nebo za urážky „staré“. Svého nactiutrhače museli zabít jednou ranou. Nebyl povolen ani následný zákeřný útok ani „coup de grace“ – rána z milosti.

Přísná pravidla pro „oprávněnou“ vraždu

I vražda dle kirisute-gomen měla svá pravidla, která byla přísně dodržována. Mrtvé tělo mohlo být ponecháno na místě, samurajovi nehrozil žádný trest. Měl však povinnost svůj čin ohlásit a vysvětlit příslušnému úřadu. Přesto nesl zodpovědnost za to, že někoho připravil o život. Zhruba měsíc strávil v domácím vězení a musel odevzdat svou vražednou zbraň. A hlavně musel mít pro svůj čin svědky, kteří potvrdili, že se skutečně jednalo o „přestupek“ dle kirisute-gomen. Pokud svědky neměl, nebo se zjistilo, že zabil a neměl na to právo, hrozilo mu v nejlepším případě propuštění ze služby. Mohl mu ale být zabaven majetek, dům. V krajním případě mohl přijít o hlavu nebo být vyzván, aby spáchal seppuku. To však nebyl pro samuraje trest nejvyšší. Nejhorší bylo, že v takovém případě byla zneuctěna jeho rodina. A rodina byla ve středověkém Japonsku základ společnosti. Dle bušidó i tak čest samurajovi velela spáchat seppuku. A co vlastně znamená kirisute-gomen? Překladů je víc, ale v podstatě to je „Promiň, že jsem tě zabil.“

Zdroje: www.grunge.com, samurai-world.com