Zdroje: www.bbc.com, en.wikipedia.org, thediplomat.com

Matrilineární systém Khasiů se praktikuje po celá staletí a je fascinujícím příkladem, jak může společnost fungovat, aniž by se řídila konvenčními patriarchálními normami.

V hlavní roli žena

Khasijská společnost je organizována do klanů a každý klan se skládá z několika matrilineárních rodinných jednotek. Nejstarší žena každé jednotky je hlavou rodiny a jí náleží všechna důležitá rozhodnutí týkající se rodinných záležitostí. Muži hlavou rodiny nejsou nikdy, přesto mají nezastupitelnou roli v důležitých rodinných aktivitách. Obvykle pracují na poli, starají se o dobytek a věnují se dalším zemědělským činnostem.

Matrilineární systém Khasiů s sebou nese hned několik výhod. Jednou z hlavních výhod je, že ženám poskytuje značnou míru samostatnosti. Ženy nejsou závislé na mužích, pokud jde o finanční zabezpečení nebo rozhodovací pravomoci. Mají možnost činit důležitá rozhodnutí samy za sebe i svou rodinu.

Další výhodou khasijského matrilineárního systému je, že podporuje silné vazby mezi ženami nejen v rodině. Ženy mají silný smysl pro solidaritu a jsou odhodlané si vzájemně pomáhat v případě nouze. To se odráží v praxi "u khun khadduh", což znamená "podíl sestry". Podle této praxe je žena povinná podělit se o své bohatství a majetek se svými sestrami, pokud to budou potřebovat. Tím je o všechny ženy v rodině postaráno.

Nedostatek mužských dědiců

Khasijský matrilineární systém se vyznačuje i jistými nedostatky. Jedním z nich je nedostatek mužských dědiců. Vzhledem k tomu, že majetek a bohatství se dědí z matky na dceru, nemají muži stejnou úroveň ekonomické moci jako ženy. To má za následek pokles počtu mužů, kteří mají zájem se oženit, protože v tom nevidí žádné finanční výhody.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dalším problémem je, že khasijský matrilineární systém není uznáván indickým právem. To přináší konflikty mezi khasijskými zvyky a indickými zákony týkajícími se dědictví, majetkových práv a manželství. Khasiové museli tyto konflikty pečlivě řešit, aby zajistili, že jejich zvyky a tradice budou respektovány a zároveň dodržovány indické zákony.

Khasijský matrilineární systém je fascinujícím příkladem, jak může společnost fungovat bez dodržování tradičních patriarchálních norem. Tento systém poskytuje ženám značnou míru autonomie a samostatnosti, podporuje silné vazby mezi ženami v rodině a vede k relativně vysoké úrovni rovnosti pohlaví v khasijské společnosti. Systém však také čelí výzvám spojeným s nedostatkem mužských dědiců a konfliktům s indickým právem. Celkově je khasijský matrilineární systém jedinečným a důležitým aspektem bohatého kulturního dědictví Indie.