Zdroje: www.bbc.com, en.wikipedia.orgthediplomat.com

Matrilineární systém Khasiů se praktikuje po celá staletí a je fascinujícím příkladem, jak může společnost fungovat, aniž by se řídila konvenčními patriarchálními normami.

V hlavní roli žena

Khasijská společnost je organizována do klanů a každý klan se skládá z několika matrilineárních rodinných jednotek. Nejstarší žena každé jednotky je hlavou rodiny a jí náleží všechna důležitá rozhodnutí týkající se rodinných záležitostí. Muži hlavou rodiny nejsou nikdy, přesto mají nezastupitelnou roli v důležitých rodinných aktivitách. Obvykle pracují na poli, starají se o dobytek a věnují se dalším zemědělským činnostem.

Čtěte také

Čtěte také

Jaký typ mužů přitahují tlusté ženy? Vědci došli k překvapujícím závěrům

Matrilineární systém Khasiů s sebou nese hned několik výhod. Jednou z hlavních výhod je, že ženám poskytuje značnou míru samostatnosti. Ženy nejsou závislé na mužích, pokud jde o finanční zabezpečení nebo rozhodovací pravomoci. Mají možnost činit důležitá rozhodnutí samy za sebe i svou rodinu. 

Další výhodou khasijského matrilineárního systému je, že podporuje silné vazby mezi ženami nejen v rodině. Ženy mají silný smysl pro solidaritu a jsou odhodlané si vzájemně pomáhat v případě nouze. To se odráží v praxi "u khun khadduh", což znamená "podíl sestry". Podle této praxe je žena povinná podělit se o své bohatství a majetek se svými sestrami, pokud to budou potřebovat. Tím je o všechny ženy v rodině postaráno.

Nedostatek mužských dědiců

Khasijský matrilineární systém se vyznačuje i jistými nedostatky. Jedním z nich je nedostatek mužských dědiců. Vzhledem k tomu, že majetek a bohatství se dědí z matky na dceru, nemají muži stejnou úroveň ekonomické moci jako ženy. To má za následek pokles počtu mužů, kteří mají zájem se oženit, protože v tom nevidí žádné finanční výhody.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Dalším problémem je, že khasijský matrilineární systém není uznáván indickým právem. To přináší konflikty mezi khasijskými zvyky a indickými zákony týkajícími se dědictví, majetkových práv a manželství. Khasiové museli tyto konflikty pečlivě řešit, aby zajistili, že jejich zvyky a tradice budou respektovány a zároveň dodržovány indické zákony.

Čtěte také

Lze najít zemi, kde se rodí nejkrásnější ženy světa

Čtěte také

Jaké ženy připadají sexy mužům napříč různými zeměmi světa?

Khasijský matrilineární systém je fascinujícím příkladem, jak může společnost fungovat bez dodržování tradičních patriarchálních norem. Tento systém poskytuje ženám značnou míru autonomie a samostatnosti, podporuje silné vazby mezi ženami v rodině a vede k relativně vysoké úrovni rovnosti pohlaví v khasijské společnosti. Systém však také čelí výzvám spojeným s nedostatkem mužských dědiců a konfliktům s indickým právem. Celkově je khasijský matrilineární systém jedinečným a důležitým aspektem bohatého kulturního dědictví Indie.