Ostrov Daskalio byl dříve součástí většího Kerosu, respektive jeho výběžkem. Se stoupající hladinou moří se ale propojení ztratilo a dnes se z našeho pohledu zdá, že jde o samostatný maličký ostrůvek, který na první pohled nezaujme ničím zvláštním. Stačí se ale podívat do minulosti a nevyjdeme z údivu. Tehdejší výběžek Daskalio, vzdálený asi deset kilometrů od mnohem většího ostrova Naxos, musel mít pro obyvatele neobyčejný význam, aby mu věnovali tolik péče a práce, kolik jí odvedli na jeho zvelebení.

Pyramida, jakou svět neviděl

Samotný ostrov Daskalio má dodnes přirozeně tvar podobný pyramidě. Pokud bychom se ale vrátili k roku 2700 před naším letopočtem, našli bychom v těchto místech něco neuvěřitelného. Staří Řekové z tohoto místa vybudovali doslova posvátné místo, skalnatý kopec otesali do pravidelné pyramidy, kterou protkali cestami, ale dokonce i odvodňovacím systémem,vystavěli tady veškeré potřebné zázemí, včetně dílny na zpracování kovu a dalších staveb. Celkem šlo až o šedesát budov. To všechno a ještě víc stálo na místě, obloženém dokonale vyleštěným bílým mramorem. Proč to všechno?

Svatyně uprostřed Egejského moře

V době největšího rozkvětu a slávy Daskalia patřil tento ostrov, jak už bylo uvedeno, k sousednímu Kerosu. Ten byl pro obyvatele okolních ostrovů jakousi svatyní, místem, kde se konaly nejrůznější náboženské rituály. A pro tyto příležitosti nelitovali Řekové ničeho, ani těžké a složité práce, zahrnující mimo jiné složitý převoz tisíců tun speciálního bílého kamene na obložení Daskalia po moři. Podle odhadu archeologů museli stavitelé této neuvěřitelné nádhery podniknout na tři a půl tisíce cest mezi Naxosem, odkud kámen patrně vozili, a právě Daskaliem. Na ostrově se totiž takový kámen nikde přirozeně neobjevuje. Stejně tak sem musel být na lodích dovážen materiál na výrobu obdivuhodně řemeslně zpracovaných kovových předmětů, jež ve zdejších dílnách vznikaly, ale také jídlo a další potřeby pro běžný život zdejších obyvatel. To všechno se dávným Řekům podařil skloubit a na ostrově Keros a jeho výběžku Daskaliu vybudovat sofistikovanou součást tehdejší civilizace.

Zdroj: Youtube

Tisíce zajímavých objevů na malém ostrově

O významu tohoto místa hovoří také nálezy tisíců soch, dnes samozřejmě většinou již jen jejich částí, které jsou spojovány s tehdejšími rituálními obřady. Některé byly patrně rozbity záměrně, o další se postaral zub času. Je velká škoda, že se do současné doby nedochovalo víc jasnějších důkazů o úžasném světě, který zde naši předci vybudovali před více než 4,5 tisíci lety. Vyspělost jejich technických a stavitelských dovedností ale i přesto udivuje všechny vědce, kteří se na výzkumu tohoto ostrova podílejí a hodlají ve své práci pokračovat i v následujících letech. Již nyní je jisté, že každý další rok přinese nové a nové překvapení. Daskalio i dnes sousední ostrov Keros jich zřejmě mají připraveno mnoho.

Zdroje: arfinik, wikipedie, theguardian, grece-is