Včely měly vždy velmi zásadní postavení v symbolice mnoha kultur. V Číně vyjadřují štěstí, podle Egypťanů se zrodily ze slz boha Re. Dokonce se staly symbolem sjednocení egyptské říše. Obecně jsou v dějinách vnímány jako symbol čistoty a bezpečí. Bohužel poslední dobou mizí. Včel už pár let ubývá a podle všeho má být hůř. Kolonií medonosných včel za posledních padesát let ubylo více než o polovinu. Ze čtyř a půl milionu po konci druhé světové války poklesl jejich počet před čtrnácti lety na pouhé dva miliony…

Pokud zmizí včely, člověku zbývají 4 roky

Když se píše o včelách, co vás ve spojitosti s nimi napadne jako první? Zřejmě med. Jenže ten je pouze jedním z přínosů včelích společenstev. Pokud by tyto pracovitě dělnice vyhynuly, drasticky by utrpěl ekosystém, který je na nich závislý, a lidská civilizace s ním. Jejich schopnosti přesahují jejich velikost. Pracují od východu slunce až do jeho západu. Mezitím opylují třetinu všech rostlin a stromů na zemi. Vzhledem k aktuální situaci se často připomíná výrok Alberta Einsteina, který říkal: „Kdyby včela zmizela z povrchu Země, člověku by zbývaly jen čtyři roky.“ Odborníkům nebývá než souhlasit. Včely jsou na celém světě ohroženy.

Proč včel ubývá?

Biodiverzita se vytrácí. Remízky mizí. Pole jsou zarostlá řepkou olejkou, na níž se hojně používají pesticidové postřiky, které včelám škodí. Změna klimatu, a právě již zmíněné používání pesticidů a hnojiv jsou důvody, proč včely mizí. „Vliv na úbytek včel i jiného hmyzu má počasí a klimatické změny, extrémní sucho, které eviduji za posledních pět let,“ doplňuje Augustin Úvačik, správce univerzitní včelnice ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Dále přibývají i roztoči a viry, proti kterým včely nemají přirozenou ochranu. Globální studie z února 2019 zjistila, že počet hmyzu na planetě každoročně klesá o 2,5 procenta. Pokud to bude pokračovat, nebude na Zemi do roku 2119 vůbec žádný hmyz. „Úhyn včelí populace způsobuje také intenzivní zemědělství, lesnictví a rybářství. Proč se musí používat tolik pesticidů a další chemie, aby nám naše pole, lesy a rybníky dávaly co nejvíce úrody?“ Táže se Úvačik.

Co by se stalo, kdyby včely vymřely?

Včely hrají velmi podstatnou roli v celosvětovém zásobování potravinami, neboť opylují plodiny, které živí 90 % světové populace. Bez včel by zemědělci měli problémy s vypěstováním základních potravin, jako je ovoce a zelenina či bavlna.

Kdyby všechny včely na Zemi zahynuly, nebyl by to pro člověka okamžitý zánik. Ale určitě by to způsobilo velké potíže a možná i hladomor. Mnoho potravin, které v obchodech házíme do košíku s naprostou samozřejmostí, by již nebylo k dispozici. Kromě medu by totiž už napořád zmizely některé ořechy a fazole, neboť jsou také přímo závislé na včelách.

Dalšími surovinami, které jsou závislé na opylení včel, a které jsme zvyklí pravidelně konzumovat, ale už by to bez včel do budoucna nebylo možné, jsou borůvky, třesně, avokádo, jablka, bobule, grapefruit, melouny, brokolice, okurky a hrášek. Změna by se ale netýkala pouze ovoce a zeleniny. Také masná produkce by byla omezená, protože krávy spoléhají na opylované rostliny jako zdroj potravy. Vyhynutí včel by ovlivnilo i farmacii. Mnoho léčiv, které lidé používají, jak konvenční, tak alternativní medicíny, by bylo ztraceno, neboť pocházejí z kvetoucích rostlin. „Náš život na planetě Zemi by chudnul, jeho pestrobarevnost a biodiverzita by vedla velmi rapidně k monokulturnosti a postupné devastaci celého ekosystému. Nejen včela medonosná, ale všechny včely na světě a jejich pestrá druhovost jsou zásadní. Jeden druh umí to a druhý zase jinou činnost s vazbou na všechny kvetoucí rostliny. Pokles populace dovolí jiným druhům se více množit, jiné naopak zcela zaniknou,“ říká Uváčik. Těmi, které by mohli zaniknout, jsou ptáci a drobí savci, jenž na včely v přírodě spoléhají.

Zdroje: www.universitas.cz, techfocus.cz, nedd.tiscali.cz