Příběh Avarů začíná v bouřlivé době 6. století n. l., kdy vtrhli na evropskou scénu. Historici se potýkali s otázkou, kdo přesně Avaři byli a zda představovali dobře organizovanou skupinu migrantů, nebo nesourodou skupinu uprchlíků. Jejich náhlé objevení se v Evropě vyvolalo pozdvižení u byzantských historiků, kteří zdokumentovali příchod Avarů a vznesli otázky o původu těchto bojovníků. Přestože většina našich znalostí o Avarech pochází z byzantských historických pramenů, zásadní poznatky o jejich identitě přinesly archeologické výzkumy a nedávné genetické studie.

Zdroj: Youtube

Objevy v avarských hrobech

Archeologové odhalili zajímavé paralely mezi artefakty z Karpatské kotliny a euroasijskými kočovníky, a to včetně zbraní, nádob a koňských postrojů. Mezi poklady je i pektorál ve tvaru lunuly vyrobený ze zlata, symbol moci, který naznačuje vliv a bohatství Avarů. Avaři zavedli do Evropy třmen, který znamenal revoluci v jezdeckém vojenství. Navzdory objevům zůstávala otázka přesného původu Avarů v rozlehlých euroasijských stepích neobjasněna.

Rozluštění genetické skládačky

Do výzkumu vstoupil multidisciplinární tým složený z genetiků, archeologů a historiků, tvořili ho i vědci z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku. Tým se pustil do ambiciózního úkolu odhalit záhady Avarů získáním a studiem starověkých genomů z nejvýznamnějších lokalit avarské elity v současném Maďarsku.

Jejich studie se zaměřila na osm nejbohatších avarských hrobů, které kdy byly objeveny a v nichž objevili celou řadu zlatých předmětů. Pohřebiště překypující bohatstvím poskytla neocenitelné poznatky o avarské elitě. Johannes Krause, hlavní autor studie, stručně shrnul jejich poslání: "Zabýváme se otázkou, která byla více než 1400 let záhadou – kdo byly avarské elity, tajemní zakladatelé říše, která téměř rozdrtila Konstantinopol a více než 200 let ovládala území dnešního Maďarska, Rumunska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a Srbska?"

Migrace a směs kultur

Přelomová studie přinesla hluboká odhalení. Poskytla první údaje o genomu Avarů, které vnesly světlo do jejich původu a migračních vzorců. Choongwon Jeong, spoluautor studie, zdůraznil pozoruhodnou cestu Avarů: "Během několika let urazili více než 5 000 kilometrů z Mongolska na Kavkaz a po dalších deseti letech se usadili na území dnešního Maďarska. Jedná se o nejrychlejší dálkovou migraci v dějinách lidstva, kterou jsme doposud dokázali rekonstruovat."

Tím však překvapení nekončila. Guido Gnecchi-Ruscone, hlavní autor studie, odhalil další překvapivé zjištění: "Kromě jasné příbuznosti se severovýchodní Asií a pravděpodobného původu v důsledku pádu Rouranské říše také vidíme, že elity z avarského období 7. století vykazují 20 až 30 procent dalších nemístních předků, pravděpodobně spojených se severním Kavkazem a západoasijskou stepí, což by mohlo naznačovat další migraci ze stepi po jejich příchodu v 6. století." Avarské elity v podstatě nebyly homogenní skupinou, spíše představovaly složitou tapisérii různých rodů.

Genetický výzkum odhalil zajímavý příběh o východoasijském původu u jedinců z jádrových sídelních oblastí ve středním Maďarsku, mezi Dunajem a Tisou. Mimo tyto primární oblasti však existovala pozoruhodná rozmanitost v úrovni příměsí mezi jednotlivci, zejména v jihomaďarské lokalitě Kölked. Rozmanitost naznačuje, že přistěhovalecká avarská elita vládla nad heterogenní místní populací.

Odhalení, která přinesla spolupráce genetiků, archeologů, historiků a antropologů, ukazují obrovský potenciál při studiu "období stěhování národů" v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Složením genetické skládačky Avarů badatelé nejen odhalili jejich původ, ale také osvětlili složitou tapisérii migrace a původu, která formovala Evropu v tomto transformačním období. Avaři, kdysi záhada, jsou nyní předmětem fascinace a historického přehodnocení a připomínají nám, že tajemství historie lze odhalit díky síle interdisciplinárního výzkumu.

Zdroje: science.org, haaretz.com, stoplusjednicka.cz