Podle Adolfa Hitlera vypadal dokonalý Árijec tak, že měl blonďaté vlasy a modré oči, vznešené chování a inteligentní vystupování. Pravdou ale je, že termín ve skutečnosti označoval člověka z oblasti dnešního Íránu, Afghánistánu a severní Indie, tedy člověka, jenž měl k blonďaté kštici a modrým očím poměrně daleko!

Podle Němců se nejvyšší počet příslušníků árijské rasy vyskytoval právě v Německu

Podle ideologie, jež vznikla již v 19. století, byla árijská rasa nadřazená všem ostatním, jelikož vynikala v tělesných i mentálních aspektech. Toho se později nejvíc chytilo nacistické Německo a nadřazenost árijské rasy se tak stala jedním z hlavních ideových zdrojů nacistické propagandy a nacistické rasové teorie. Podle německých funkcionářů to totiž bylo právě Německo, tehdy tedy i včetně Rakouska, mezi jehož obyvatelstvem se vyskytoval výrazně nejvyšší počet příslušníků árijské rasy.

Slované byli podlidi

Árijská rasa stála na vrcholu evolučního vývoje, neboť na rozdíl od jiných ras disponovala schopností tvořit kulturu. Pouze křížením čisté árijské krve mohl vzniknout pokrokový národ, jenž by převzal nadvládu nad celým světem! Pokud člověk neoplýval árijskými kořeny, byl prohlášen za podčlověka neboli Untermensch. Do této skupiny patřili v podstatě všichni Slované, jenž mají údajně až příliš silně židovské a asijské kořeny.

Původní výklad se však poněkud překroutil

Pojem árijství byl po staletí bohatě překrucován a používán tak, jak se to komu, zrovna v danou dobu, hodilo. Původně indický termín „árja" však označoval všechny lidi, kteří měli ve společnosti vyšší postavení, byli ušlechtilí, kultivovaní a vznešení, nejednalo se tedy o žádnou rasu. Šlo spíše o soubor vlastností, jež příslušníci dané skupiny vykazovaly. Árijci se nezajímali o materiální problémy a smyslové požitky, jejich životním krédem bylo rozvíjet svou duchovní stránku. To bylo to, co je činilo nadřazenými ostatním, jelikož jejich starosti se týkaly na rozdíl od jiných samotné podstaty lidství a vyšších potřeb člověka. Archeologové předpokládají, že z Árijců se vyvinuly vyšší indické kasty.

Hitler se seknul

Americký antropolg David W. Anthony uvedl, že tento výraz v době bronzové užívaly kmeny žijící na území dnešního Íránu, Afghánistánu a severní Indie, které nebyly spojeny geneticky, nýbrž jazykově a nábožensky. Tahle informace zřejmě Hitlerovi unikla, neboť jak je známo právě tyto národnosti se pyšní oříškovýma očima a havraními vlasy spíš než blonďatou hřívou.

Zdroje: cs.eferrit.com, zoommagazin.iprima.cz, www.dotyk.cz