Ve východních Čechách, nedaleko Pardubic, leží Opatovice nad Labem, nenápadná vesnice s monumentální minulostí. Kdysi zde sídlil prosperující klášter, který je dnes ztracen v čase i se svým velkým tajemstvím. Opatovický klášter, založený v roce 1086 Vratislavem II., původně začínal jako pouhá poustevna. Postupem času však zbohatl, shromáždil vesnice, pole a statky od šlechty i králů. Tato prosperita dala vzniknout legendám o obrovském klášterním pokladu, který byl dokonce zaznamenán i ve "Starých pověstech českých" Aloise Jiráska.

Zdroj: Youtube

Královské pátrání

Legendární klášterní poklad nebyl jen předmětem místního folklóru, ale upoutal pozornost samotného římského císaře Karla IV. Jeho tajná návštěva v doprovodu pouhých dvou panošů měla jediný cíl – spatřit jej. Přes počáteční neochotu opat nakonec císaře, vázaného slibem mlčenlivosti, ke skrytému pokladu dovedl.

Odhalené tajemství

Cesta k pokladu se nesla v duchu tajemna. Karel IV. měl zavázané oči a byl dezorientovaný, aby místo, kde se poklad nacházel, zůstalo utajeno. Nakonec byly císaři v hlubinách kláštera ukázány místnosti plné stříbra, zlata a neocenitelných církevních artefaktů. Opat dokonce Karlu IV. nabídl, aby si z pokladu něco vybral, ale císař odmítl a odešel pouze s diamantovým prstenem na památku.

Císař dodržel svůj slib a po celý svůj život Karel IV. nikdy nepromluvil o tom, co v opatství spatřil. Teprve na smrtelném loži řekl svým důvěrníkům o existenci pokladu. Prsten, který dostal od opata a který má údajně stále na prstě, slouží jako lákavé vodítko k pravdivosti jeho vyprávění.

Ztracený poklad a jeho odkaz

Skutečné místo, kde se poklad nachází, zůstává dodnes neznámé. Klášter, který utrpěl během husitských nepokojů, ponechal poklad nejistému osudu. Teorií je ovšem mnoho.

Někteří se domnívají, že poklad nebyl nikdy přemístěn a zůstal ukryt v ruinách kláštera, ztracen v čase po husitských válkách. Další teorie předpokládá, že mniši, kteří předvídali zánik kláštera, mohli poklad nenápadně přemístit na nové, neznámé místo. Existuje možnost, že poklad padl do rukou husitských nájezdníků nebo jiných plenitelů v bouřlivých obdobích českých dějin. Nejzajímavější je pověst, která vypráví o tom, že se poklad objeví v době, kdy bude pro české země velmi potřebný.

Pátrání po ztraceném pokladu

V průběhu staletí po tomto pokladu pátrali mnozí. Významné pokusy, jako například pokusy loupeživých rytířů Jana Městeckého a Oty z Bergova, skončily marně. Dnes kdysi majestátní klášter upadl v zapomnění a jeho tajemství pohřbil písek času.

Opatovický poklad, ať už skutečný, nebo mýtický, však nepřestává fascinovat a budit pozornost. Je to příběh o historii, tajemství a věčné lidské fascinaci ze skrytého bohatství. Pátrání po pokladu pokračuje a zůstává svědectvím o bohaté a složité historii naší země.

Zdroje: seniortip.cz, enigmaplus.cz, novakoviny.eu