Náboženská sekta žijící u pohřebišť uctívá hlavně Bhairavu, formu Šivy spojenou se smrtí do nejextrémnějších podob. Věří v asketismus, životní styl, ve kterém si člověk odpírá smyslná potěšení. Konzumují ale alkohol a marihuanu, aby se dostali do hlubšího meditativního stavu.

Fotograf zachytil na snímcích muže, kteří jsou obaleni popelem z kremace a drží v rukách lidské lebky, jež vypadají až hrozivě čerstvě. Ty používají místo misek a hrníčků a konzumují z nich vodu a jídlo. Členové sekty věří, že pokud se ponoří do praktik, které společnost považuje za tabu nebo znepokojující, směřují k osvícení. V průběhu let tyto praktiky zahrnovaly meditaci nad mrtvými, provádění sexuálních rituálů na hřbitovech a rozmazávání lidského popela po celém těle. Také se vyhýbají hmotným statkům a často chodí bez oblečení. Snaží se tak vyhnout "pozemským bludům".

Shromažďují však lidské ostatky, které používají pro své rituály, nosí jejich části těl nebo z nich vyrábějí domácí potřeby. Vyhrabávají lidské mrtvoly z pohřebišť a vaří si z nich pokrmy. Během probíhající meditace také z lidského těla "uždibávají" a měli by ho celého sníst. Pojídání mrtvol má pro ně symbolický význam, kdy se snaží uvědomit si skutečné já jako součást absolutna.

Od této sekty, která má v dnešní době asi jen kolem dvaceti členů, ale pár laických následovníků, které můžeme zahlédnout v reportážích ze soudních síní, se zbytek hinduistické Indie distancuje. Důvodem je i fakt, že sekta je na své poměry mladá. Aghoriové sami odvozují svůj původ od askety Kina Rama, který údajně žil 150 let a zemřel v druhé polovině 18. století. Kina Ram byl prý vtělením Šivy, stejně jako jsou jeho nástupci.

(Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Agh%C3%B3r%C3%ADov%C3%A9 a www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sekta-aghori-indie-obrazem.A200607_155410_zahranicni_kha)