Jezero smrti

V horské oblasti na severozápadě Kamerunu se rozkládají kráterová jezera Nyos a Monoun o rozloze přibližně jeden kilometr čtvereční. U Monounu zcela nečekaně zemřelo v srpnu 1984 najednou 37 lidí. Zprávy o této události se nedostaly na veřejnost, vládě se ji podařilo ututlat. A tak pět tisíc obyvatel z vesnic kolem Nyosu nemělo ani tušení, že by i jejich jezero mohlo skrývat nebezpečí. Večer dne 21. srpna 1986 se z jezera začalo ozývat nezvyklé hučení. Zakrátko následoval výbuch. Vzduch začal nesmírně páchnout a nad hladinu se vznesl mrak oxidu uhličitého, který se rychle blížil k vesnici Lower Nyos. Lidé, kteří nespali, se dali na útěk.

Mrak přinesl zkázu

Obrovské zhoubné mračno plulo dál nízko nad zemí k Cha Subun a Fang a zabíjelo vše živé. Lidi, zvířata i drobné brouky, hmyz. Zůstaly jen pusté domy a rostliny. Když se mrak plynu rozplynul a obyvatelé z jiných vesnic dorazili na místo katastrofy, našli mrtvá těla. Z lidí, kteří prchali z Lower Nyos přežila jen jedna žena a její dítě. Odhady uvádějí, že při tomto neštěstí zahynulo nejméně 1 700 lidí a tisíce kusů dobytka. Podle neoficiálních zpráv jich však bylo daleko víc, prý až 2 000. Ti, kteří přežili, trpěli záchvaty kašle, zvraceli krev, špatně se jim dýchalo, štípaly je oči a nos.

Zdroj: Youtube

Příčina výbuchu a jezero dnes

Celá oblast kolem jezera byla bezprostředně po katastrofě uzavřena. Mrtvá těla obětí byla pohřbena do společných hrobů. Zakopána pod zem byla i všechna uhynulá zvířata. Obyvatelé, kteří se zotavovali, našli svůj přechodný domov v narychlo vybudovaném táboře, a poté byli vystěhováni desítky kilometrů od domova do neúrodných oblastí. Aby se situace z roku 1986 neopakovala, umístil francouzský tým na dno jezera potrubí, které odčerpává vodu na hladinu, dochází tak k umělému odplyňování. Dlouho se vedly spory, zda tragické neštěstí způsobil výbuch sopky nebo tzv. limnická erupce. To je velmi vzácný jev, kdy se na dně nahromadí oxid uhličitý a jiné plyny, které unikají ze zemských vrstev pod dnem jezera, a pak zcela nečekaně vystřelí nad hladinu. Ve svém okolí zadusí vše živé.

Vzhledem k tomu, že se po několika letech oxid uhličitý v jezeře přirozeně doplnil, odborníci mají za příčinu výbuchu limnickou erupci. Po patnácti letech odplyňování se riziko opětovného výbuchu snížilo, jezero Nyos v Kamerunu začalo být považované za „poměrně“ bezpečné, ale ani dnes není opětovná exploze vyloučená.

Zdroje: www.history.com, eos.org, www.muzivcesku.cz