Geneze kruhu

Kamenný kruh stojí nedaleko resortu Svaté Kateřiny na Vysočině a je často přirovnávaný k velkolepému Stonehenge. Bez nadsázky jde o chloubu České republiky. Vznikl v roce 2014 pod odborným vedením Ing. Pavla Kozáka, osobnosti proslulé studiem krajinné energie, a rozhodně jde o víc než jen kameny položené s geometrickou přesností. Je to svědectví o prastaré moudrosti a uznání silných energií, které Země propůjčuje.

Zdroj: Youtube

Mystická mechanika megalitů

Megalitické stavby, zejména ty, které jsou navrženy v kruhových útvarech, nejsou jen architektonickými zázraky. Jsou to řemeslné reprezentace hlubokého porozumění dávných společností energiím uvnitř Země. Západoevropští druidové si díky svým hlubokým znalostem uvědomovali, že kruhové kamenné stavby mohou jedinečným a silným způsobem usměrňovat zemské energie. Kruhy, ať už s centrálním kamenem, nebo bez něj, slouží k různým účelům – od duchovních uzlů až po léčivé síly.

Cesta v kruhu

Konstrukce kamenného kruhu v Počátkách se skládá z 33 obvodových kamenů, přičemž stěžejní 34. kámen je umístěn v jeho středu. Centrální kámen stojí ve výšce 717 metrů nad mořem a zesiluje energii celé stavby. Abyste skutečně zažili kouzlo kruhu, musíte dodržovat zvláštní rituál.

Když se přiblížíte, západní brána, kterou lemují dva vysoké kameny, láká k návštěvě. Tento průchod je jediným legitimním vstupem a výstupem a slouží jako kanál pro energie kruhu. Když se člověk odváží vstoupit dovnitř, může vyzkoušet hmatové spojení s kameny, stačí jemný dotek, který často umocní zážitek.

Léčivá zkušenost

Léčebný potenciál kamenného kruhu vychází z harmonického vztahu mezi centrálním kamenem a jeho okolními protějšky. Každý okrajový kámen, jedinečný svou energií, je určen pro celou škálu onemocnění. Když se člověk postaví na centrální kámen, velkolepá stavba vyhodnotí jeho potřeby a nasměruje potřebné energie z příslušných okrajových kamenů.

Léčebný proces zahrnuje krátký okamžik introspekce směrem k východu, po němž následuje chvíle odevzdání se, kdy ležíte s nohama nasměrovanýma k průchodu a necháváte energie, aby vykonaly svou práci.

Ozvěny Stonehenge

Kamenný kruh druidů má se slavným Stonehenge společný unikátní rys. Kruh protíná evropské rozvodí rozdělující Severní a Černé moře, což ještě více umocňuje jeho přirozenou sílu a mystický půvab.

Důležité poslání

Kamenný kruh druidů není jen památkou. Je živým svědectvím dávné moudrosti, mostem mezi minulostí a současností a majákem pro všechny, kdo hledají uzdravení a duchovní osvícení.

Zdroje: fajnvylety.cz, krajpodjavorici.cz, kudyznudy.cz