Tato fascinující ryba s hrbolatou kůží je rozšířena v Indickém a západním Tichém oceánu, ale málokdy si ji někdo vůbec všimne díky její úžasné schopnosti maskování. Bez ohledu na to, zda se ukrývá mezi korálovými útesy Papuy-Nové Guineje nebo se plíží v porostu na mořském dně u japonského pobřeží, tato samotářská ryba disponuje širokou paletou barev, které se dokonale sladí s okolím. Její vzhled, s výraznými hrby a obrácenou tlamou, často matou potápěče, kteří si ji spletou se kamenem. Odrud také pochází její "přezdívka".

Smrtící obrana

Kromě svých klamavých vizuálních vlastností je synanceia vybavena děsivým obranným mechanismem. V její hřbetní ploutvi se skrývají jedovaté ostny, připravené kdykoliv zaútočit dávkou, schopnou ochromit kořist nebo odrazit potenciální hrozby. Pro lidi by nešťastné setkání s touto rybou mohlo skončit mučivou bolestí nebo v extrémních případech paralýzou a dokonce smrtí.

Zajímavé je, že přestože jsou „kamenné ryby“ smrtící, nejsou obvykle agresivní a svůj jed použijí pouze tehdy, cítí-li se ohroženy. Mláďata mají dokonce koncentrovanější jed, což je činí ještě nebezpečnějšími než dospělé jedince. V noci se ale tahle ryba proměňuje ze zahálčivého pozorovatele v aktivního lovce. Čeká na nic netušící kořist a během okamžiku přistoupí k útoku s bleskovou rychlostí reakce.

Kamenná ryba v kuchyních Hongkongu a Filipín

Navzdory jejich silnému jedu mají kamenné ryby své přirozené predátory. Velcí mořští tvorové včetně žraloků, rejnoků, mořských hadů a úhořů, se touto rybou živí, aniž by účinky jejích toxinů vnímali. Překvapivě jsou v některých částech světa konzumovány i lidmi, kteří je považují za lahůdku. Tak například v Hongkongu a na Filipínách šikovní kuchaři zbaví rybu všech jedovatých ostnů a připraví ji k jídlu.

Promiskuitní ryba

Synanceia má mimo již zmiňované schopnosti prakticky "zmizet", také zajímavé reprodukční chování. Tento druh praktikuje promiskuitu, přičemž samice klade vajíčka na mořské dno a samci je oplodňují svými spermiemi. Mláďata se pak sice líhnou již dostatečně vyvinutá, ale dosažení dospělosti trvá přibližně tři roky.

Kamenné ryby jsou uvedeny jako druh s nejnižším stupněm ohrožení Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN). Nejsou intenzivně loveny a jejich populace zůstává stabilní, ale hrozby, jako je ničení korálových útesů, by mohly potenciálně ovlivnit jejich budoucí počet.

Zdroj: Youtube

Impozantní obyvatel oceánu

I když je nutné kvůli jejímu jedu zachovávat vůči téhle rybě velkou opatrnost, měli bychom si ji vážit pro její schopnost přežití a přizpůsobení se prostředí, ve kterém žije. Takže ať už šnorchlujete v Indickém oceánu nebo si procházíte po pláži v Austrálii, nezapomeňte na kamennou rybu – tichou, nebezpečnou, ale neodolatelnou. A vždy dávejte dobrý pozor na to, kam šlápnete! Ten kámen, na který si chystáte vstoupit, by mohl být nejjedovatější rybou na světě.

Zdroje: wikipedie, britannica, oceana