Tato fascinující ryba s hrbolatou kůží je rozšířena v Indickém a západním Tichém oceánu, ale málokdy si ji někdo vůbec všimne díky její úžasné schopnosti maskování. Bez ohledu na to, zda se ukrývá mezi korálovými útesy Papuy-Nové Guineje nebo se plíží v porostu na mořském dně u japonského pobřeží, tato samotářská ryba disponuje širokou paletou barev, které se dokonale sladí s okolím. Její vzhled, s výraznými hrby a obrácenou tlamou, často matou potápěče, kteří si ji spletou se kamenem. Odrud také pochází její "přezdívka".

Čtěte také

Ryba blobfish

Čtěte také

Ryba blobfish byla vyhlášena nejošklivějším tvorem Země. Vypadá jako lidská tvář

Smrtící obrana

Kromě svých klamavých vizuálních vlastností je synanceia vybavena děsivým obranným mechanismem. V její hřbetní ploutvi se skrývají jedovaté ostny, připravené kdykoliv zaútočit dávkou, schopnou ochromit kořist nebo odrazit potenciální hrozby. Pro lidi by nešťastné setkání s touto rybou mohlo skončit mučivou bolestí nebo v extrémních případech paralýzou a dokonce smrtí.

Zajímavé je, že přestože jsou „kamenné ryby“ smrtící, nejsou obvykle agresivní a svůj jed použijí pouze tehdy, cítí-li se ohroženy. Mláďata mají dokonce koncentrovanější jed, což je činí ještě nebezpečnějšími než dospělé jedince. V noci se ale tahle ryba proměňuje ze zahálčivého pozorovatele v aktivního lovce. Čeká na nic netušící kořist a během okamžiku přistoupí k útoku s bleskovou rychlostí reakce.

Kamenná ryba nebo mořské dno? Rozeznat to je téměř nemožné Kamenná ryba nebo mořské dno? Rozeznat to je téměř nemožné Zdroj: Wikimedia commons, Hispalois, CC-BY-SA-3.0

Kamenná ryba v kuchyních Hongkongu a Filipín

Navzdory jejich silnému jedu mají kamenné ryby své přirozené predátory. Velcí mořští tvorové včetně žraloků, rejnoků, mořských hadů a úhořů, se touto rybou živí, aniž by účinky jejích toxinů vnímali. Překvapivě jsou v některých částech světa konzumovány i lidmi, kteří je považují za lahůdku. Tak například v Hongkongu a na Filipínách šikovní kuchaři zbaví rybu všech jedovatých ostnů a připraví ji k jídlu.

Promiskuitní ryba

Synanceia má mimo již zmiňované schopnosti prakticky "zmizet", také zajímavé reprodukční chování. Tento druh praktikuje promiskuitu, přičemž samice klade vajíčka na mořské dno a samci je oplodňují svými spermiemi. Mláďata se pak sice líhnou již dostatečně vyvinutá, ale dosažení dospělosti trvá přibližně tři roky.

Kamenné ryby jsou uvedeny jako druh s nejnižším stupněm ohrožení Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN). Nejsou intenzivně loveny a jejich populace zůstává stabilní, ale hrozby, jako je ničení korálových útesů, by mohly potenciálně ovlivnit jejich budoucí počet.

Impozantní obyvatel oceánu

I když je nutné kvůli jejímu jedu zachovávat vůči téhle rybě velkou opatrnost, měli bychom si ji vážit pro její schopnost přežití a přizpůsobení se prostředí, ve kterém žije. Takže ať už šnorchlujete v Indickém oceánu nebo si procházíte po pláži v Austrálii, nezapomeňte na kamennou rybu – tichou, nebezpečnou, ale neodolatelnou. A vždy dávejte dobrý pozor na to, kam šlápnete! Ten kámen, na který si chystáte vstoupit, by mohl být nejjedovatější rybou na světě.

Zdroje: wikipedie, britannica, oceana

Čtěte také

Stovky zubů v několika řadách, to je dokonalý predátor

Čtěte také

Vědci objevili neznámého predátora. Má tisíc zubů, tělo ryby a obličej ještěra