Povrch jezera Kivu je klidný a malebný, avšak pod jeho vodami se skrývá smrtonosný koktejl metanu a oxidu uhličitého. Právě tato neviditelná hrozba zajistila jezeru titul "Zabijácké jezero". Zdánlivě klidný povrch tak klame, pod ním se totiž ukrývají smrtonosné síly, které se mohou kdykoli projevit a ohrozit miliony životů.

Temné síly v nitru Země

Jezero Kivu je součástí řetězce jezer východoafrického Riftu, kde se africký kontinent postupně rozpíná vlivem tektonických sil. Tyto síly způsobují ztenčení zemské kůry a spouští sopečnou aktivitu. Vznikají tak podvodní prameny, které přivádějí do jezera horkou vodu, oxid uhličitý a metan.

Tyto plyny by se za běžnějších podmínek vypařovaly, ale velká hloubka jezera Kivu - více než 460 metrů na nejhlubším místě - vytváří takový tlak, že zůstávají rozpuštěné ve vodě. Výsledkem je jezero s několika různými vrstvami vody s výrazně odlišnou hustotou. Jedna z hlavních obav spočívá v možném narušení jemné rovnováhy, což by mohlo vést k erupci na dně jezera a uvolnění nahromaděných plynů na povrch. Taková reakce by mohla vytvořit smrtící a toxický oblak plynu, který by ohrozil miliony lidí. V takovém případě bychom byli svědky jedné z nejhorších přírodních katastrof v historii.

Zabijácké jezero: Skryté nebezpečí

Nebezpečí, jaké se skrývá v této vodní ploše jasně ilustruje katastrofa, způsobená jezerem Nyos z roce 1986 v Kamerunu. V důsledku náhlého vytlačení vody – pravděpodobně vyvolaného sesuvem půdy – došlo k rychlému uvolnění rozpuštěného oxisu uhličitého do vzduchu a vytvoření smrtícího oblaku plynu. To vedlo k udušení téměř 1800 lidí v okolních vesnicích.

Vědci se obávají, že jezero Kivu by mohlo být připraveno na podobný, dokonce smrtelnější útok, známý jako limnická erupce. Kivu je totiž mnohem větší než jezero Nyos. Je dlouhé 89 km, široké 48 km a více než dvakrát tak hluboké. A co je důležité, žije kolem něj více než dva miliony lidí.

Zdroj: Youtube

Potenciál nebezpečí, příležitost rozvoje

Nicméně existuje také potenciál proměnit tuto hrozbu v příležitost. Metan uvězněný v jezeře by mohl sloužit jako zdroj energie pro region. V roce 2008 spustila Rwanda pilotní program na využití tohoto přírodního plynu, ukrytého pod hladinou jezera. A v roce 2015 byl zahájen program na těžbu metanu zvaný KivuWatt.

Projekty čerpají vodu z hlubokých vrstev jezera a jak se na této vodě snižuje tlak, plyny se uvolňují. Metan je extrahován a použit jako palivo a oxid uhličitý je zpětně pumpován na dno jezera. Pokud by byl projekt KivuWatt v budoucnosti plně funkční, mohl by významně přispět k rozvoji Rwandy, kde má nyní k elektřině přístup méně než polovina obyvatel.

Africký kontinent skrývá mnoho přírodních divů, a jezero Kivu je jedním z nich. I když je považováno za "Zabijácké jezero" kvůli nebezpečnému koktejlu metanu a oxidu uhličitého, existuje zde také potenciál využít tuto hrozbu jako příležitost k rozvoji a zlepšení životních podmínek ve Rwandě. Africký kontinent a jeho ohromující přírodní divy si zaslouží být chráněny a udržitelně využívány, aby přinesly prospěch lidem i přírodě.

Zdroje: en.wikipedia, BBC, tripy