Mystický Mustang

Oblast dnešního Horního Mustangu byla kdysi Královstvím Lo, které bylo v 18. století připojeno k Nepálu a byla dlouhá léta zapovězená. Již samotná krajina s řadou nádherných skalních útvarů, které vypadají jako písečné hrady, spolu se zapadlými vesničkami propůjčují této části Himalájí zvláštní kouzlo. Třešničkou na dortu jsou však strmé skalní stěny v soutěsce řeky Kali Gandaki, které vypadají, jakoby je – obrazně řečeno – provrtal obří skalní červotoč. Černé otvory jsou vchody do oněch tajůplných Nebeských jeskyní, které kdysi dávno vyhloubil člověk.

Jeskyně záhadné, jeskyně pro mrtvé

Proč člověk vytvořil deset tisíc jeskyní v nedostupném skalním útesu ve výšce až padesát metrů, bylo pro archeology dlouhá léta záhadou, a dá se říct, stále je. Nicméně se už ví, že jeskyně pocházejí z různých období a sloužily různým účelům. Nejstarší archeologové datují do roku 1 000 l. př. n. l. a dle nálezů se soudí, že sloužily jako pohřební komory. Byla zde nalezena mumifikovaná lidská těla. V roce 2010 pak 27 jednoduchých rakví s mrtvolami. Jedna byla z tvrdého dřeva a byla opatřena nátěrem. Spolu s dospělým jedincem v ní byla kostra dítěte a koně. Předpokládá se, že je v ní pohřben lama. Jiné nálezy se vzácnými hrobovými předměty ze vzdálených míst také ukazují na pohřeb vysoce postavené osoby. Ale proč byli pohřbeni ve skalách? Archeologové se domnívají, že to souvisí s buddhistickým „pohřbíváním do nebe“, jak naznačují řezy na kostech. Mrtvé tělo bylo rozřezáno na kusy a ve skalách bylo ponecháno supům, kteří ožrali veškeré měkké tkáně. Kosti pak byly uloženy do rakve. Jak se tam ale dostali?

Zdroj: Youtube

Jeskyně záhadné, jeskyně pro živé

Dnešní oblast Mustangu zažívala v 10. století velmi neklidné období kvůli místním střetům. Byla ale i místem obchodu se solí, kde se rozmohlo drancování a loupežné výpady. Obyvatelé zde nebyli v bezpečí a proto jako kdysi přírodní jeskyně poskytovaly přístřeší a útočiště „prvnímu“ člověku, i oni si našli úkryt a domov v jeskyních, které si sami vyhloubili vysoko ve skalách. Jsou zde několikapatrová obydlí propojená chodbami, některá mají až patnáct místností s ložnicemi, kuchyní a skladišti potravin. Neví se, zda zde obyvatelé bydleli natrvalo, či se tu dočasně ukrývali před nepřízní zimního období, nebo jen před nepřítelem v období válek, jak naznačují ruiny strážních věží. Ve 12.-15. století se jeskyně staly místem meditací lamů, jak badatelé soudí dle nástěnných maleb a nálezů soch a náboženských spisů a rukopisů.

Jeskyně stále záhadné, ale trošku odhalené

K Nebeským jeskyním se váže i mnoho lidových pověstí. Vypráví se například, že jeskyně byly útočištěm před zlými duchy a démony a proto jsou vchody do jeskyní velmi nízké, aby se tam nedostali. Nebo že byly obrovským trezorem, kam si lidé ukrývali své cennosti, zlato a stříbro, nebo jen prostě svou úrodu. Pravda je, že stovky jeskyní se nepodařilo prozkoumat už jen proto, že leží v místech, která jsou těžko přístupná i zkušeným horolezcům. Že by měli pradávní obyvatelé křídla, jak také vypráví? Jak lidé tyto jeskyně vybudovali a jak se do nich dostávali, je skutečná záhada. Trošku světla do všech neznámých vnesla nedávná studie DNA, která naznačuje, že první stavitelé a obyvatelé jeskyní pocházejí z východoasijských populací Tibetské náhorní plošiny a genetickým profilem se podobají Šerpům a Tibeťanům, kteří dnes žijí v oblasti Mustang.

Zdroje: www.heritagedaily.com, mustangtreknepal.com, honeyguideapps.com