Archeologové tradičně připisují vynález jeřábů řeckým inženýrům kolem roku 515 př. n. l. Výzkum Alessandra Pierattiniho však naznačuje, že základní verze zvedacích strojů se na řeckém poloostrově používaly již v letech 700 až 650 př. n. l. Objev vychází ze zkoumání starověkých chrámů v Isthmii a Korintu, kde použití 440 až 880kilogramových bloků s výraznými dvojitými drážkami naznačuje rané zvedací mechanismy.

Zdroj: Youtube

Pierattiniho analýza

Alessandro Pierattini, profesor architektury z University of Notre Dame, se ponořil do dlouho diskutovaného účelu těchto dvojitých drážek. Dospěl k závěru, že byly nedílnou součástí procesu zvedání a znamenaly první známé pokusy o zvedání architektonických bloků v řecké historii.

Pierattiniho teorie naznačuje, že Korinťané, kteří byli proslulí svými lodními dovednostmi, mohli přizpůsobit lodní konstrukční rámce ke zvedání stavebních kamenů. Rané zvedací rámy sice nebyly jeřáby v tradičním slova smyslu, ale připravily půdu pro sofistikovanější zvedací mechanismy.

Pochopení starověké vynalézavosti

K ověření své teorie provedl Pierattini experimenty s použitím lan a replik kamenů. Zjistil, že drážky nejen usnadňují zvedání, ale také napomáhají přesnému umístění bloků. Metoda představovala významný pokrok oproti dřívějším stavebním postupům, které se do značné míry spoléhaly na ruční práci a primitivní nástroje.

Vývoj zvedacích technik

Před příchodem zvedacích strojů používaly kultury jako Egypťané a Řekové k umisťování kamenů pravděpodobně rampy z hlíny nebo hliněných cihel. Vznik skutečných jeřábů, doložený archeologickými nálezy z roku 515 př. n. l., znamenal významný skok ve stavební technice a ukázal důmyslné využití zvedacích kleští.

Proč právě Řecko?

Rozvoj jeřábů v Řecku, na rozdíl od jiných starověkých civilizací s monumentální architekturou, lze přičíst jejich závislosti na malých týmech profesionálních stavitelů. Tato specializace podporovala kulturu inovací, což vedlo k vytváření účinnějších strojů a stavebních technik.

Pierattini zdůrazňuje monumentální dopad vynálezu jeřábu. Po téměř 25 století zůstala technologie ústředním prvkem stavebnictví, navíc z velké části nezměněná díky své téměř dokonalé konstrukci. Vynález nejen vyzdvihuje řeckou nápaditost, ale také podtrhuje novátorského ducha, který poháněl starověké civilizace k architektonické velikosti.

Zdroje: ancientpages.com, greekreporter.com, news.nd.edu