Vznikl pravděpodobně buď v období vlády Rostislava I. (846–870) nebo Svatopluka I. (870–894).

Velkomoravskou říše (užívá se také označení Velká Morava, stát Mojmírovců, latinsky Moravia Magna) byla prvním známým západoslovanským státem, ve své době nejmocnějším a nejsilnějším ve střední Evropě. Existovala převážně na území dnešního Česka, Slovenska, Maďarska mezi léty 833 – 906/907. Její krystalizační jádro bylo území dnešní Moravy a jihozápadního Slovenska. Jedním z jeho center bylo hradiště nedaleko Mikulčic.

Gotika? Ale kdeže. Mnohem starší

Zdejší výzkumy počaly v roce 1954 a doposud přinesly poznatky celoevropského významu. Mimo jiné zde bylo archeologicky vyzkoumáno 12 půdorysů kostelů. V jeho nejbližším zázemí se pak nachází pozůstatky sídlišť a pohřebišť. Výjimečné postavení má kostel sv. Margity Antiochejské u slovenských Kopčan, o kterém od roku 2004 víme, že je naprostým unikátem evropského významu. Pozornost mu byla věnována již v roce 1964 s konstatováním, že jde o gotickou stavbu. Nálezová situace v 90. letech 20. věku letech posunula jeho vznik do období 10. století.

Zásadním obratem v datování kostela způsobil nález 3 velkomoravských hrobů v roce 2004, které datují stavební fázi kostela do velkomoravského období. Vznikl pravděpodobně buď v období vlády Rostislava I. (846 – 870) nebo Svatopluka I. (870 – 894). Návaznost na nedaleké velkomoravské hradiště na českém břehu řeky Moravy byla potvrzena.

Význam kostela je velkou záhadou

Přímé vzory pro kostel lze hledat v karolínské architektuře, západní Evropy. Jak je to možné? Odpověď lze najít v dominantním postavení salzburského arcibiskupství při christianizaci území severně od Dunaje. Velkou záhadou ale zůstává význam kostela ve své době. Jeho archeologicky zjištěná předsíň se vymyká ostatním kostelům Velké Moravy, které vznikly na jiných půdorysech. Jedno je ale téměř jisté. Nenápadný kostel sv. Margarity Antiochejské je ve své hmotě zatím jedinou téměř kompletně zachovanou velkomoravskou svatyní na světě.