Teorie plochého vesmíru

Jeden z navrhovaných modelů předpokládá, že vesmír je plochý, podobný vrstvě o určité tloušťce. Myšlenka vychází z pozorování neustálého rozpínání vesmíru. Plochý vesmír by se rozpínal donekonečna, bez jakýchkoli hranic, které by ho omezovaly. Toto pojetí je v souladu s běžnou představou nekonečně se rozpínajícího vesmíru, avšak přináší nový pohled– vesmír s jasně definovanou, byť velmi rozsáhlou, strukturou.

Hypotéza trojrozměrného kruhu

Možná ještě zajímavější je druhá hypotéza – vesmír jako trojrozměrný donut neboli kruh s otvorem. Model předpokládá, že pokud by člověk cestoval dostatečně daleko jedním směrem, nakonec by se vrátil do výchozího bodu. Koncepce, ačkoli je ohromující, není v teoretické fyzice úplně nová, avšak díky posledním objevům si znovu získává pozornost.

Cesta k objevu

V čele kosmického výzkumu stojí Thomas Buchert a jeho tým výzkumníků. Díky důkladnému studiu světla vyzařovaného vesmírem a vlastností kosmického mikrovlnného pozadí (CMB) shromáždili důkazy, které podporují myšlenku konečného vesmíru. CMB, pozůstatek velkého třesku, vykazuje teplotní změny, které naznačují limity velikosti kosmických poruch.

Limity lidského pozorování

Klíčovým aspektem výzkumu je uznání technologických omezení lidstva. V současné době jsou nejvzdálenější části vesmíru, potenciálně 45 miliard světelných let daleko, mimo naše pozorovací možnosti. S technologickým pokrokem však možná budeme brzy schopni nahlédnout do těchto vzdálených hranic, a získat tak nové poznatky o skutečném tvaru a velikosti vesmíru.

Důsledky konečného vesmíru

Důsledky konečného vesmíru jsou hluboké. Pokud je vesmír skutečně plochý, mohl by se rozpínat donekonečna. Pokud však odráží strukturu trojrozměrného kruhu, mohl by se nakonec zhroutit sám do sebe. Tato dichotomie představuje zajímavou skládačku pro astrofyziky i filosofy, kteří se potýkají s konečným osudem vesmíru.

Trojrozměrný kruhový model představuje přesvědčivou alternativu k tradičnímu pohledu na nekonečný vesmír. Více odpovídá nevysvětleným záhadám vesmíru a nabízí ucelenější vysvětlení pozorovaných anomálií v CMB.

Výzva k přijetí

Navzdory přibývajícím důkazům se posun od konceptu nekonečného vesmíru ke konečnému vesmíru ve tvaru kruhu potýká se skepticismem. Pro zastánce tradiční fyziky může být přijetí tohoto nového modelu výzvou. S postupujícím výzkumem a prohlubováním našich znalostí však mohou být revoluční myšlenky postupně přijímány jako součást kosmického kánonu.

Za hranice pozorovatelného

Cesta za odhalením tajemství vesmíru ještě zdaleka nekončí. Omezení našich současných technologií a rozlehlost vesmíru znamenají, že mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. S pokračujícím studiem CMB a zdokonalováním našich pozorovacích nástrojů se blížíme k pochopení skutečné podstaty našeho vesmíru. Co se nachází za jeho hranicemi, pokud vůbec nějaké hranice existují, zůstává jednou z největších záhad naší doby, dráždivou hádankou v srdci snahy o pochopení vesmíru.

https://www.dotyk.cz/magazin/je-vesmir-nekonecny-30000301.html

https://www.livescience.com/universe-three-dimensional-donut.html

https://www.vice.com/en/article/3aqjkn/the-universe-is-a-giant-donut-that-we-live-inside-new-research-suggests